آیا با هورمون رشد آشنایی دارید؟!


آیا با هورمون رشد آشنایی دارید؟!

آیا با هورمون رشد آشنایی دارید؟!

علل عمده کوتاهی قد عبارتند از: کوتاهی قد سرشتی، کمبود هورمون رشد، کم کاری غده تیروئید، بیماریهای سیستمیک، اختلالات کروموزمی، اختلالات روانی اجتماعی و ... در تشخیص علت کوتاهی قد، طولی قد والدین و بستگان درجه اول و دوم حائز اهمیت است. علاوه بر آن، تاریخچه خانوادگی از نظر سیربلوغ و بررسیهای آزمایشگاهی لازم استتنها مورد استفاده تایید شده هورمون رشد انسانی در درمان کودکان دچار کمبود هورمون رشد است. البته از این هورمون در نارسایی مزمن کلیوی و اختلال گنادها (غدد جنسی) نیز استفاده می شود. هر چه تشخیص زودتر انجام پذیرد، نتیجه درمان آن موفقیتآمیزتر خواهد بود. اگر درمان اختلال زمینه به بعد از بلوغ موکول شود، میتوان انتظار پاسخ درمانی منفی یا ناچیزی را داشت. البته هورمون رشد برای برخی بیماران مبتلا به کوتاهی قد بدون کمبود هورمون تجویز شده است. در صورت تمایل به داشتن اطلاعات دقیق، میتوانید بایک متخصصں بیماری های غدد مشورت کنید.هورمون رشد (GH) هورمونی است که از بخش پیشین غده هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز آزاد می‌شود. هورمون رشد یا سوماتوتروپین ساختمانی گلیکوپروتئینی دارد. بطور کلی هدف این هورمون، افزایش بیوسنتز پروتئین در سلول های بدن است.طبق تحقیقاتی که انجام شده است، محققین به این نتیجه رسیدند که GH اثر خود را با استفاده از انواعی از پروتئین ها تحت عنوان سوماتومدین ها به سلولها القا می کند. همچنین تحقیقات نشان داده است که ورزش به خصوص اگر همراه با حرکات دستها باشد، میتواند محرک تولید GH باشند. میزان ترشح هورمون رشد در کودکان در ساعات اولیه خواب ، بسیار زیاد است بنابراین کودکی که دچار کمبود خواب یا بی نظمی در خواب باشد، در رشد او اختلال رقم خواهد خورد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد