آیا تب یونجه موجب خونریزی از بینی می شود؟


آیا تب یونجه موجب خونریزی از بینی می شود؟

آیا تب یونجه موجب خونریزی از بینی می شود؟

تب یونجه

خونریزی از بینی در بیشتر موارد امکان دارد نتیجه ی آسیب ایجاد شده در اثر مالشیا فشار بر پرههای بینی باشد یا حتی بدون دلیل اتفاق بیفتد. همچنین وقتی که ترشحات بینی خشک میشود، خونریزی به این دلیل روی میدهد که این ترشحات زیاد و دیوارههای ضعیف رگهای خونی سوراخ بینی پاره می شوند. از مصرف زیاد اسپریهای ضد گرفتگی بینی خودداری کنید که در بروز این مساله بی تأثیر نیستند. استفاده از اسپری های کورتیزون بینی گاهی میتواند با خونریزی از بینی همراه باشد. به محض این که خونریزی شروع شد به آسانی میتوان با کج کردن سر با زاویه ی ۴۵ درجه و فشار مستقیم روی سوراخهای بینی خونریزی را متوقف کرد و برای جلوگیری از شروع مجدد خونریزی ملایم، مخاط بینی را با وازلین یا پماد آنتی بیوتیک باکتروبان یا اسپری آب و نمک مرطوب کنید. چنانچه خونریزی از بینی تان ادامه یابد یا زیاد شود به پزشک مراجعه کنید.

اسپریهای بینی چه طور؟

وقتی بینی دچار گرفتگی و یا تخلیه شدید می شود، استفاده از داروهای بدون تجوی  cNeo-Synephrine, Afrin JL.- اسپریها باعث انقباض رگهای خونی متراکم و پس از آن جمع کردن بافت مخا متورم بینی میشوند و به این وسیله هوای بیشتری از راههای بینی تان عبور می کند. با تأثیر فوری این اسپریها در کنترل نشانههای تب یونجه ممکن است مجبور شوید مدت زیادی از آنها استفاده کنید. اما گاهی حل یک مشکل، مشکل دیگری به وجود میآور اگر از این اسپریها بیش از دو یا سه روز متوالی استفاده کنید، نمیتوانید انتظار داشت. باشید بینی تان از همان وضعیت قبل برخوردار شود. بافت بینی تان برای درمان مقاوم می شود و در واقع ممکن است با افزایش تورم و سرخی به درمان جواب ندهد و منجر به ایجاد شرایط حادی شود که رینیت مادهی دارویی نامیده می شود. مجرای بینی شمازخمی شده، دچار گرفتگی می شود. چنانچه از مصرف اسپری ضد گرفتگی ببینی به سرعت خودداری کنید مرحله ی ابتدایی این واقعه  برگشت پذیر بهبود مییابد. اسپری نمک دار غیردارویی سالینکس(Salinex)، آیر(Ayr)، اشن میست (Ocean MisI) موجب تسکین و مرطوب شدن ناحیه  ملتهب می شود. برعکس، اسپری های بینی توصیه شده، نیزالی کروم (NaSalcrom) و استروئید تنفسی باعث این نوع گرفتگی برگشت پذیر بینی نمیشوند. اگر در شرایط وخیم تری قرار بگیرید و این وضعیت طولانی شود در بیشتر مواقع مداوا با استروئیدهای خوراکی ضرورت پیدا می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد