آیا درخت کریسمس آلرژی زا است


آیا درخت کریسمس آلرژی زا است

 آیا درخت کریسمس آلرژی زا است 

درخت کریسمس در بسیاری افراد نشانه های آلرژی زا ایجاد می کند. شایعترین منابع تولید این عارضه گرده های موجود در هوا و کپک هایی هستند که به طور طبیعی در درخت ها یافت می شوند و پس از این که بریده و انبار شدند در همان جا باقی می مانند.فردی که به این گرده ها و کپک ها حساسیت داشته باشد، وقتی درخت مرطوب و بزرگی به خانه آورده می شود، تماس نزدیکی با آنها پیدا و گرمای خانه کمک می کند تا این مواد تنفس از درخت جدا و به محیط داخلی خانه وارد شوند. به این ترتیب افراد خانواده در چند هفته  دسامبر آلرژی خاصی نسبت به گرده یا کپک فصلی پیدا می کنند.233724_293مطالعات و بررسیها نشان داده اند که خود درخت یک نوع ماده  هیدروکربن شیمیایی آزاد می کند. این ماده به طور مستقیم باعث بروز نشانه های شبه آلرژی نظیر گرفتگی بینی و ترشح و خس خس در افراد حساس می شود. افرادی که از درخت مصنوعی کریسمس استفاده می کنند، حداقل تا زمانی که هر سال قبل از استفاده، درخت را تمیز کنند، دیگر با این مشکل مواجه نخواهند شد و از فصل تعطیل به اندازه  کافی لذت میبرند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد