آیا درد زوناپایدار است؟؟؟


آیا درد زوناپایدار است؟؟؟

 آیا درد زونا پایدار است؟؟؟

زونا بیماری خفيف و آرامی نیست و نوعاً با درد، خارش، تب و کوفتگی آغاز می شود. سپس تاول های سرخ رنگی، معمولا در یک طرف کمر یا سینه ظاهر می شوند و با گذشت ۱۰ روز تا دو هفته تاول ها خشک و ناراحتی خاتمه مییابد. اغلب افراد برای بار دوم نیز گرفتار میشوند. در ۱۰ درصد مبتلایان، بیماری پایان دشواری دارد. در این موارد، زونا داستانی ترسناک با پایانی دردناک و طولانی دارد شرایطی که به بحران عصبی بعد از زونا یا نورالژی متعاقب عفونت هرپس شهرت دارد و گاه ماه ها یا سالها به طول می انجامد.دلیل بحران عصبری بعد از زونا مشخص نیست ولی ناراحتی، تیر کشیدن زخم ها و درد عمیق، کشنده و شدید، قابل وصف نیست. بعد از بهبودی زخمها، پوست بسیار حساس می شود، درست مانند حضور تاول ها، کوچکترین تماس، حتی یک نسیم آرام باعث ایجاد ناراحتی آن می شود. تاول های قرمز رنگ و درد پایدار آن باعث شده است که زونا را حلقه گل های سرخ جهنم است. در صورتی که در سنین ۳۰ یا ۰؛ سالگی فرد به زونا دچار شود، امکان " ابتلاء به بحران عصبی بعد از بیماری زونا بسیار کم است.در حالی که ابتلاء به این بیماری بعد از ۹۰ سالگی امکان ابتلاء به بحران عصبی مذکور را افزایشمی دهد. تنها راه فرار از زونا عدم ابتلاء به آبله مرغان است. آمار نشان داده است . که ۹۵ درصد آمریکاییها قبل از سن بزرگسالی آبله مرغان گرفتهاند. به امکان ابتلاء از فرد دچار زونای فعال ممکن نیست. ولی افرادی که قبلاً آبله مرغان نگرفته اند باید از بیماران مبتلا دوری کنند. ویروس زونا مسری و تاول آن مملو از ویروس واریسلا - زوستر است. تماس مستقیم به راحتی آبله مرغان را انتقال میدهد و فراموش نکنید که آبله مرغان در بزرگسالی به مراتب خطرناک تراز دوران بچگی است.shingles

درمان درد زونا 

آکادمی نورولوژی آمریکا (AAN) دستورالعمل درمان نورالژی پس از هرپس را به صورت زیر توصیه می کند - داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای ( آمی تریپتیلین، نورتریپتیلین، دزیپرامین و ماپروتیلین ) - ضد تشنج ها ( گاباپنتین و پرگابالین ) - پچ پوستی لیدوکائین - مواد مخدر ( اکسی کدون، متادون، مرفین ) در حال حاضر هیچ درمانی برای نورالژی پس از هرپس وجود ندارد اما گزینه های درمانی برای کاهش علائم وجود دارد. که برای اغلب افراد نورالژی پس از هرپس را در طول زمان بهبودی می دهد. کپسایسین ( Zostrix ) از یک ماده فعال در فلفل تهیه شده است که فرم پماد آن برای نورالژی پس از هرپس تایید شده است تکنیک های جراحی های خاصی در مغز و یا نخاع برای مسدود کردن مراکز عصبی مرتبط با نورالژی پس از هرپس انجام می شود این روش خطر آسیب دائمی دارد لذا زمانی که همه روش های دیگر شکست خورده اند و درد غیر قابل تحمل است باید تنها به عنوان آخرین راه حل استفاده شود برای بسیاری از مردم درد ناشی از زونا ممکن است بدون درمان با گذشت زمان بهبودی حاصل شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد