آیا در درمان ناراحتی سینوسی باید از شیر اجتناب کرد ؟


آیا در درمان ناراحتی سینوسی باید از شیر اجتناب کرد ؟

آیا در درمان ناراحتی سینوسی باید از شیر اجتناب کرد ؟

 عده ای از مردم معتقدند که در حالت سرماخوردگی باید از خوردن شیر پرهیز شود زیرا فکر می کنند شیراخلاط را افزایش میدهد و برای شخص بیمار احساس پری و گرفتگی بیشتری میشود،

آزمایش پیرامون اثر شیر بر ناراحتی سینوسی 

کارشناسان با این نظر موافق نیستند و می گویند همیشه این طور نیست. ولی تأکید می کنند در مواردی که ناراحتی کونژسیون" دارید از خوردن شیر وفرآورده آن اجتناب کنید و در این مورد چنین توضیح میدهند: محققان در دانشگاه آدلاید استرالیا در سال اخیر، نظریه ای را که شیر ایجاد اخلاط بیشتر می کند ردکردند و برای نشان دادن موضوع، شش نفر داوطلب را با تزریق ویروس مبتلا به سرماخوردگی نمودند، به عده ای از آنها هیچ شیر داده نشد و به عده ای دیگر در حدودروزی ۱۱ لیوان شیر داده شد. ثلث داوطلب ها می گفتند هر وقت سرما میخورند از خوردن شیر پرهیز می کنند زیرا فکر میکنند که شیر ایجاد اخلاط میکند. ولی محققان پس از مقایسه ترشحات بینی عده ای که شیر نخورده بودند با ترشحات بینی عده ای که شیر خورده بودند شواهدی که حاکی از ایجاد اخلاط بیشتر در اثر شیر باشد نیافتند. محققان فکر می کنند علت این که عده ای پس از خوردن شیر در سرماخوردگی احساس پری و گرفتگی بیشتری می کنند شاید این است که چون شیر کمی لزج است و چسبندگی دارد، در گلو احساسی گرفتگی میشود، ولی این آزمایش نشان داده است که حتی پس از خوردن شیر زیاد هیچ خلط بیشتری در ریه و در بینی ایجاد نشده است.

نظریه دکتر زیمنت پیرامون اثر شیر بر ناراحتی سینوسی 

دکتر زیمنت می گوید که شیرعلائم کونژسیون را در موقع سرماخوردگی شدید می کند، البته نه به دلیل ایجاد اخلاط بیشتر. او معتقد است که شیر دقیقاً برعکس موادغذای تند و ادویه تند عمل میکند. مواد غذا تند تولید ترشحات مخاط را که موجب رقیق شدن اخلاط می شود تحریک می کنند و فشار کونژسیون را کاهش می دهند ولی شیر گیرنده حساس را در دهان و در معده آرام و غیرفعال کرده و مانع جریان یافتن ترشحات می شود و در نتیجه دورهٔ کونژسیون را طولانی ترمی کند. (به دلیل همین خاصیت شیر است که در مواقعی که در اثر خوردن مقدار زیادی فلفل تند و موادغذای تند احساس سوزش شدید در دهان می شود با خوردن شیر سوزش آرام میگیرد زیرا شیر حساسیت گیرنده هارا کاهش میدهد).دکتر زیمنت میگوید به نظر میرسد که شیر، عکس العملی که در اثر خوردن مواد تند برای تحریای افزایش ترشحات ایجاد شده خنثی می کند. بنابراین اگر حالت کونژسیون دارید از خوردن شیر پرهیز کنید. دکتر اندریو که در دانشکده پزشکی دانشگاه آریزونا تدریس می کند میگوید، اگر مبتلا به ناراحتی سینوس ها هستید نیز توصیه این است که ازخوردن شیر و فرآورده لبنی اجتناب کنید. و اضافه می کند اغلب اشخاصی که ناراحتی سینوسی دارند پس از این که دو ماه از خوردن شیر پرهیز کنند تا حدود زیادی محسوساًاحساس راحتی بیشتری می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد