آیا روش های درمانی پزشکی معمول  در سرطان عوارض جانبی هم دارد؟


آیا روش های درمانی پزشکی معمول  در سرطان عوارض جانبی هم دارد؟

آیا روش های درمانی پزشکی معمول  در سرطان عوارض جانبی هم دارد؟

  درمانهای پزشکی معمول برای سرطان، بدون عوارض جانبی کوتاه مدت یا بلندمدت نیستند. بسیاری کتاب های نوشته شده در مورد سرطان این موارد را نادیده میگیرند، و گاهی پزشکان هم به آنها اشاره ای نمیکنند. پزشک ممکن است احساس کند گفتن این چیزها به بیمار شاید او را، به علت ترس از عوارض جانبی، از انجام درمان درست سرطان متصرف کند. به عنوان انسان، این حق شماست که همه چیز را در مورد درمانی که قرار است رویتان انجام شود و عوارض جانبی ناشی از آن بدانید. عجیب نیست که بسیاری افراد، به خصوص سالمندان، تمایلی به درمان سرطان خود ندارند، چون گاهی عوارض جانبی بیشتر از خود سرطان آنان را عذاب می دهد. داروهای طبیعی به طور فوق العاده ای در جلوگیری و تسکین بسیاری از عوارض جانبی روش های درمانی پزشکی معمول مؤثر هستنددرمان سرطان یا موضعی و یا فراگیر (سیستمیک) است :درمان موضعی : جراحی و پرتودرمانی درمان های موضعی هستند. این نوع درمان سرطان را در پستان تخریب و یا نابود می کند . زمانی که سرطان پستان به قسمت های دیگر بدن گسترش می یابد، از درمان موضعی جهت مهار بیماری در این مناطق خاص استفاده می کنند.درمان سیستمیک (عمومی) : شیمی درمانی، هورمون درمانی و درمان بیولوژیک، درمان های سیستمیک هستند. در این نوع درمان، موادی وارد جریان خون می شوند و سرطان را در سرتاسر بدن مهار و یا تخریب می کنند. برخی از زنانی که سرطان پستان دارند، درمان سیستمیک می شوند تا قبل از جراحی یا پرتودرمانی، تومور کوچک شود. برخی دیگر پس از جراحی یا پرتودرمانی، درمان سیستمیک می شوند تا از بازگشت دوباره سرطان جلوگیری شود. از درمان سیستمیک برای سرطان هایی که در بدن گسترش یافته اند استفاده می کنند.از آنجا که سرطان اغلب بافت ها و سلول های سالم را نابود می کند، بروز عوارض جانبی شایع است. عوارض جانبی اساساً به نوع درمان و مدت آن بستگی دارد و برای همة زنان یکسان نیست و در طول مدت درمان، معمولاً دستخوش تغییر می شوند.قبل از شروع درمان، تیم درمانی عوارض جانبی احتمالی را برای شما توضیح خواهند داد و راه هایی برای کنار آمدن با آنها به شما ارائه می دهند. پایگاه علمی، پزشکی و آموزشی مؤسسة تحقیقات، آموزش پیشگیری سرطان مقاله های سودمندی برای درمان سرطان و کنار آمدن با عوارض جانبی آن دارد. این مقاله ها شامل «پرتودرمانی و شما (پشتیبانی از بیماران مبتلا به سرطان)»، «شما و شیمی درمانی»، «درمان زیست شناختی» و «راهنمایی های خوردن برای بیماران سرطانی (قبل، در طول و بعد از درمان)» است.در هر مرحله ای از بیماری، مراقبت هایی وجود دارد که به کمک آن می توان درد و نشانه های دیگر را مهار کرد، از عوارض جانبی درمان رها شد و نگرانی های روحی را هم کم کرد. همچنین شاید بخواهید درباره شرکت در پژوهش های بالینی ـ مطالعة تحقیقاتی در مورد شیوه های جدید درمان ـ با پزشکتان صحبت کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد