آیا شما هم دچار فراموشی شده اید…؟


آیا شما هم دچار فراموشی شده اید…؟

آیا شما هم دچار فراموشی شده اید...؟

زوال حافظه یا فراموشی

حقایق زندگی همان گونه که احتمالا گذشت زمان برای ما در زمان حال نسبت به ۱۰ سال گذشته کندتر است، بعضی از عملیات ذهنی و به خاطر آوردن مطالبی که نیاز به تفکر سریع گسترده دارد، کندتر صورت می گیرد.%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%b3%d9%88%d8%af%da%af%db%8c%d8%9b%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a8%d9%87%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c

دکترمیشنل پرسلی (متخصص روانشناسی آموزشی و آمارشناس دانشگاه ایالتی نیویورک در آلبانی) معتقد است کندی (کاهش قدرت) حافظه مربوط به بروز خلل بیولوژیکی در -سیستم عصبی است. همان گونه .که با افزایش سن عملکرد کل بدن کاهش مییابد .

بعد بنا به گزارش تهیه شده در مرکز پزشکی هاروارد، بعضی از تواناییهای ذهنی(حافظه) چون به خاطرآوردن چهره افراد و یادگیری مطالب جدید در سنین بیست سالگی کاهش پیدا می کند.

در دههٔ سوم احتمال دارد به خاطر آوردن سریع نام افراد. سر و بیان کلمات نسبت به گذشته کندتر صورت گیرد که تا پایان عمر ادامه یافته ولی روند آن به قدری کند و تدریجی است که تا سنین هفتاد، هشتاد سالگی مشکلات جدی ایجاد نمی کند.

در صورت فراموشی شدید قبل از سنین مذکور مراجعه به  پزشک ضروری است با رسیدن به مراحل فوق فرد دچار ناراحتی و گاه خجالت و در شیوه زندگی دچار اشکال می گردد ولی از لحاظ ذهنی آسیب زیادی نمیبیند.

متخصصان عقیده دارند که استرس، کم خوابی و تنشهای بی شمار در جهان امروز ناشی و نگرانیها به حداکثر رسیده و باعث کاهش (زوال) احتمالی حافظه می شود.

 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد