آیا شیر را باید جوشاند؟


آیا شیر را باید جوشاند؟

آیا شیر را باید جوشاند؟

 با وجود کلیه احتیاط های لازم منجمله دست شسته شده، لوازم  شیر تمیز، شستن پستان گاو و یا گوسفند مثلا، با وجود همه اینها شیرخام بایستی حتماً حتماً قبل از خوردن کاملاً جوشانده شود زیرا در شیر خام میکربها و مواد مضری وجود دارد (منجمله مثلاً میکرب سل، تب مالت، دیفتری). بنابراین شیر نجوشیده و هنگام دوشیدن یا دوشیده شدن را بهیچ عنوان و بهیچ طرز بیانی نباید خورد و باید حتماً قبلاً جوشاند سپس بمصرف رساند، حرارت هم باید حتماً، بدرجه ۰ ۰ ۱ درجه سانتیگراد برسد. و اقلا در حرارت ۵ دقیقه جوشانیده شود سپس خنک کرده و آنوقت می توان در پخچال منزل برای مدت ۲۴ ساعت حداکثر نگاهداری کرد واین نکته را هم باید دانست که در حرارت ۸۰-۸۵ درجه که رسید برای از بین بردن میکربها کافی نیست و باید حتماً به حرارت ۱۰۰ درجه برسد. شیر پاستوریزه بهترین و سالمترین شیر است که میکربهای آن هم در درجه حرارت مخصوصی و یا سرد شدن در ۴ درجه تهیه می شود که مدت ۴۰ ساعت می توان آن را نگاهداری کرد.  مع ذالک برای اطفالی کمتر از ۱۸ ماهه باز باید همان شیر را هم قبلاً جوشاند و به بچه داد.حسنی که شیر پاستوریزه دارد این است که رنگ و بو و مزه شیر طبیعی محفوظ نگاه داشته میشود ضمناً خواص طبیعی شیر تغییر نمی کند هم چنین ارزش غذائی و مواد معدنی و ویتامین (مسلمأ باستنای ویتامین (C) شیر).شیرهای دیگری هم یافت می شود که در ضمن بهمان نسبت که خوشمزه تر هم هستند اما تعداد میکرب های آن هم بیشتر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد