آیا لیزر در درمان B.P.H بهتر از TURP است ؟


آیا لیزر در درمان B.P.H بهتر از TURP است ؟

آیا لیزر در درمان B.P.H بهتر از TURP است ؟

  هم پزشک و هم بیماربه تکنولوژی لیزر شیفته شده اند. اگر چه گاهی اوقات که لیزرها به نظر پایین تر از درمان استاندارد هستند با تغییرات ایجادشده در تکنولوژی و اصلاح و پالایش درمانی لیزرها فواید مشخصی بر TRR-P پیدا شده است. روش لیزر درمانی سریع است و معمولاً بدون خونریزی است و می تواند به طور سرپایی یا با یک زمان کوتاه بستری شدن در بیمارستان انجام شود، توانایی انجام این روشی با وسایل کالیبر کوچکتر، ریسک تنگی مجرا بعد از عمل را کم می کند و باقی ماندن گردن مثانه معمولا انزالی نرمالی را بعد از عمل حفظ می نماید از طرف دیگر در این عمل هیچ بافتی برای بررسی هیستولوژیکی به دست نمی اید، بهبود علائم و شکایات با تاخیر است و نتایج طولانی مدتی هنوز مشخص نیست، مطالعات مقایسه ای در حال انجام هستند و در اغلب آنها پاسخ سابژکتیو Subjective شبیه درمانهای دیگر است، اگرچه بهبود ابژکتیو Objective با TUR-P| بهتر و بیشتر می باشد.

پروستانکتومی با استفاده از لیزر جهت انعقاد بافتی از طریق مجرا

در طی ۵ سال گذشته استفاده ارولوژیکی از لیزرYAG برای درمان پروستات وسعت یافته و از بین بردن انسداد در مسیر خروجی مثانه به عنوان یک روش درمانی جراحی آلترناتیو مؤثر ومطمئن مقبولیت پیدا کرده وشرح اولین سیستم لیزر پروستا تکتومی به صورت : T.U.L.I.P. ( Transurethral Ultrasound-Guided Laser Induced ) با IntrasoniX بود که به زودی با یک فیبر لیزر با آینه منعکس کننده جایگزین شد که تحت دید مستقیم با سیستوسکوپ می توانست استفاده شود. اولین اینها Urolaseبود که با همکاری C.R. Bard Inc Trimedyneساخته و در آنها از آینه طلایی برای ایجاد یک زاویه ۹۰ درجه جهت Side Firing استفاده شده بود. همه این سیستمها کاربرد از راه مجرا دارند و استفاده از لیزر YAG برای انعقاد منطقه ترانزیشنال پروستات است. طول موج لیزر YAG 1064 نانومتر است که یک منعقد کننده بافتی عالی بوده و این عمل را در یک حالت بدون خونریزی انجام می دهد حتی در زمانی که ضدانعقادسیستمیک هم مصرف گردد. همین طور جذب آب قابل توجهی در طی عمل نداشته و حتی بیماران با نارسایی قلبی و مشکلات طبی قابل توجه را با این روش مطمئن ( نسبت به روشهای استاندارد ) می توان درمان نمود بیماران می توانند په طور سرپایی عمل شوند. اغلب جراحان یک سوند مجرا یا سوپراپوبیک ۱۶F یا کمتر برای یک هفته بعداز عمل می گذارند اگر چه تکنیکهای عمل بین این وسایل متفاوتند اما در استفاده از مقدار خیلی زیاد از اشعه آزاد انرژی لیزر YAG مشترکند ( حدود دهها هزار ژول ) انرژی لیزر توسط بافت پروستات جذب و تبدیل به انرژی گرمایی می شود و یا به طور عامیانه پختن بافت ترانزیشنال انجام می گردد درجه حرارت بافت به حدود ۶۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد و یک انتقاد بافتی ایجاد می کند که بعدا نکروز می شود. این بافت نکروزه تدریجا بدون علامت با جریان ادرار و در عرض تقریبا ۶ الی ۱۲ هفته می ریزد و بیماران تدریجاً در ادرار کردن در طی این مدت احساس بهبودی می کنند اگر درمان با لیزر به دقت انجام گیرد و مقدار زیادی از بافت ترانزیشنال برداشته می شود، پس این نشان دهنده یک پروستانکتومی واقعی است. تکنیکهای عملی برای کواگولاسیون انعقاد پروستات در حال حاضر مختلف است و این به خاطر تفاوتهای وسیع در شکل اشعه لیزر YAG که به توسط سیستم تحویل دهنده ایجاد می شود، می باشد وسایلی که ایجاد اشعه های خیلی فشرده و با انرژی بالا می کنند با موفقیت برای کشیدن آهسته اشعه در امتداد مجرای پروستاتیک از گردن مثانه تا ورومونتانوم استفاده می شود همانند: Intrasonix TULIP, ACMI Ultra Line وسایلی که اشعه های  واگرا و نسبتاً با تراکم انرژی پایین خارج می کنند ایجاد حداکثر عمق و حجم انعقاد بافتی را می کنند که این با کاربرد لیزر نقطه ای با قدرت پایین در عرض یک دقیقه یا بیشتر در نقاط خاصی در امتداد مجرای پروستاتیک انجام می گردد همانند: Endocure ProlaSe، Bard UrolaSc مورد مصرف آنها در زمانی است که شک وجود داشته و بهتر است از لیزرهای بیشتری استفاده کنیم که تمام پروستات پوشش داده شود می باشد و نیز ثابت شده که این روش مطمئن و کاملاً کافی می باشد، انتظار می رود که فیبرهای جدید و با درجاتبهتر به همراه اصلاح و بهبود تکنیکهای عملی انعقاد پروستا تکتومی را آسان تر و قابل تجدید کردن نماید. اگرچه فواید بالقوه ای از تبخیر مستقیم بافت پروستات وجود دارد ( حداقل این که بیمار سریع تر بهبودی در ادرار کردن پیدا می کند) اما متأسفانه سیستم های موجود در طول موجهای لیزر YAG تغییر نکرده بنابر این وسایل خیلی بدی جهت تبحیر می باشند مطمئنا مطلوب ان  است که بتوانیم فواید انعقاد عمقی لیزر و هموستاز ان را نگه داشته ، درحالی که تبخیر بافتی را برای تسریع دربهبود علائم، بان اضافه شود. وسایل در اینده احتمالا از طول موجهایی به غیر از YAGاستفاده  می کنند که این نماهای ذکر شده، را در بر می گیرد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد