آیا مو کاشتن درست است؟


آیا مو کاشتن درست است؟

آیا مو کاشتن درست است؟

 سه دسته طاس نمیشوند ۱- معتدل ها ۲- بلغمی ها3-سوداویهاآیا مو کاشتن درست است؟ از سن ۲۱ تا ۲۸ سالگی رطوبت به حداقل میرسد اما حرارت وجود دارد و در بدن هم صفرا چون جایگاهش بالاست و لذا بالا میزند و به طور طبیعی سردرد گرم تولید میکند، فرد هرچه گردش می کند سردردش بیشتر می شود، عطر می بوید، گرمی میخورد، آفتاب میزند بیشتر می شود از این مرحله که رد شد پیاز مو را می سوزاند و ریزش مو به وجود میآید که در ۲۱ تا ۲۸ سالگی پدید میآید اگر ریزش مو در جلو سر باشد ریزش صفراوی است و اگر در وسط سر باشد دموی است اگر در هر دو باشد هم دم و هم صفرا بالاست و علت اینکه زنان طاس نمی شوند چون در آنها صفرا و دم بالا نیست، پس این ادعاهایی که می کنند مامو می کاریم این ها بیهوده است تنها راه درمان ریزش مو این است که در همان سن باید صفرا و دم را کنترلی بکنید. یک نوع ریزش هم داریم ریزش سرد، این هم در زنان و هم در مردان است چه در سر و چه در ریشی، که در طب سنتی داء الثعلب گفته می شود که درمانش خوردن گرمی ها و مالیدنی های گرمی است، این نوع ریزش در موقع استرس، ناراحتی، ضعف، حادثه، کم بودن گرمی پدید میآید. در این نوع بیماری داروی پوستی داده نمی شود چون این بیماری، بیماری پوستی نیست بلکه ریزش سیستمیک است که خوراک گرمی میدهیم درستمی شود مثل : بادام ۱۴ عدد، انجیر ۵ عدد، زیتون ۵ عدد، شربت عسل صبح و شب یک لیوان، ارده شیره هر صبح، و اگر بخواهیم شتاب بدهیم روغن سیاه دانه به ملاج سر میزنیم. اگر ریزش مو از ۲۸ سال به بعد ادامه داشت یعنی گرمی هم ادامه دارد. و از ۲۸ تا ۴۲ سالگی گرمی رو به کاهش میرود و در ۳۵ سالگی به گرمی تعادل میرسد چون مردم بیشتر سردی میخورند و زندگی شان استرسی زا و سرد است اما در زمان های قبل سن ۴۰ سالگی سن اعتدال بوده است از ۴۰ تا ۶۰ را می توان به صورت اعتدالی زیست و از ۶۰ تا ۱۲۰ سال یک شیب کندی به سوی سردی است، ممکن است شیب سردی کند و یا تند شود و کندی و تندی را در ظاهر از رنگ مو میفهمیم، اگر سفیدی بروز کرد. یعنی سردی بروز کرده و اگر این سفیدی در ۲۰ سالگی بروز کرد یعنی سردی در ۲۰ سالگی اتفاق افتاده و اگر در ۶۰ سالگی بروز کرد. یعنی دیرتر بروز کرده است ولذا اگر گرمی بدهیم دوباره موسیاه میشود. و اگر روغن سیاه دانه به سر بزنیم پیاز مو را گرم می کند و مو سیاه میشود ولی این راه درستش نیست بلکه باید علت را از درون جستجو و برطرف کرد. وقتی ما رنگ مو را در اختیار نداریم با رنگ ابرو میفهمیم که رنگ مو چیست؟ چون رنگ موی سر با رنگ ابرو یکی است و نازکی و کلفتی هم همینطور است. کسی که در اثر ناراحتی های زیاد موهایش سفید میشود چون غم زیاد دارد و غم هم سرد است و فوراً بروز میکند حالا اگر گرمی به او بدهی دوباره برمیگردد. یک نفر را دیدم قبلا موهایش سفید بود و بعد سیاه شد، گفتم چه خبر است موهایت را سیاه کردی؟ گفت نه من همان ترکیب : (عسل ۵ واحد، سعد ۲ واحد، زعفران یک دهم واحد) را خوردم و موسیاه شده است. قبلاً مادر بزرگ ها میگفتند: سفید سفید صدتومان، سرخ و سفید سیصد تومان، حالا که رسید به سبزه هر چی بگی میارزه. چون سفید بلغمی است ارزش کمتری دارد و چهره گلگون یعنی گرمی۔ بچه های سوداوی ها مثل بزرگترها رفتار می کنند و در کارهای بزرگترها دخالت می کنند و متین و آرام هستند چون سرد و خشک و واقع بین هستند.کسی که ریزش مو بخاطر غلبه صفرا دارد حجامت خیلی کمک میکند چون حجامت سردی تولید میکند و موجب کاهش صفرا می شود. هر چه زندگی ها صنعتی تر می شود انسانها بیشتر به همدیگر نزدیکتر می شوند، فرد در بندر عباس است اما چون در زیر کولر گازی است لذا سرد می شود و تبش هم سرد می شود، غذاها هم همینطور هستند یک غذا را در تمام نقاط ایران میخورند ولذا مزاج ها به هم نزدیک و بیماری ها هم مشترک می شود.

 اگر کسی بخواهد سودا را بسوزاند بر او باد نوره کشیدن


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد