آیا میتوان با دارو درمانی، وسواس را درمان قطعی کرد..؟؟


آیا میتوان با دارو درمانی، وسواس را درمان قطعی کرد..؟؟

آیا میتوان با دارو درمانی، وسواس را درمان قطعی کرد..؟؟

آیا دارو درمانی، درمان قطعی وسواس است با اینکه روش های دیگرو کم ضرورتری هم وجود دارد؟

دارو درمانی، روش درمان قطعی وسواس نیست بلکه شناخت درمانیروش درمان قطعی وسواس است .روش راحت تری که بتواند به جزدارو درمانی و شناخت درمانی، به فرد کمک کند، وجود ندارد.اساساً درمان وسواس یک راه بیشتر ندارد. دارو درمانی ، وسیله کمکی برای تخفیف اضطراب و قابل تحمل کردن مشکلات زندگی، برای فرد است.اگر دارو درمانی در مواقعی که فرد اضطراب بالایی دارد، شروع شده و سپس قطع شود، شاید کمک کند که فرد بتواند اضطراب خود را، خود کنترل کرده و بعد بتواند وارد مرحله شناخت درمانی شود. در غیر این صورت، دارو درمانی کمکی است و درمان قطعی وسواس نیست.

آیا درمان  وسواس به طریقه انرژی درمانی امکان پذیر است؟

خیر، انرژی درمانی کوچکتر از آن است که تأثیری روی افکار انسان داشته باشد.اگر غیر از این بود می توانستیم با آزاد سازی انرژی هسته ای، مشکلات فکری خود را حل کنیم. بالاترین تأثیر انرژی درمانی نیز، چون از جنس فکر نیست، برای حل مشکل وسواس کمکی نخواهدبود.

موسیقی درمانی و رقص درمانی چیست؟ و چه قدردر روان درمانی موثر است ؟

استفاده درمانی از حرکات موزون، هماهنگ با موسیقی به صورت رسمی از سال ۱۹۴۲ و از زمانی به رسمیت شناخته شد که «ماریان چاسی» به  عنوان متخصص این نوع از درمان در بیمارستان الیزابت مقدس در ایالت واشنگتن مشغول به کار شد. هر چند در موارد مختلف، رقص و یا حرکات بدنی به صورت مضامین مشابهی به کار می روند، ولی در عمل هر کدام از آنها نقطه نظرهای خاصی را بیان می کنند.انجمن امریکایی درباره رقص درمانی به تعریف و توصیف این مضمون می پردازد: «استفاده روانی - درمانی از حرکات بدنی که در نهایت به تلقین و هماهنگی جسمی و عاطفی فرد می انجامد.» از جلسات رقص درمانی، اهداف چهارگانه ذیل انتظار می رود: ۱-گسترش و آگاهی فرد نسبت به بدنش .۲- بیان احساس درونی ۳- افزایش ظرفیت برقراری رابطه و گفتگو با دیگران ۴- تجمع و ترکیب حالات جسمانی، هیجانی و   تجربیات انسانی که در نهایت موجیب افزایش اعتماد به نفس  و رضایت خاطر می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد