آیا میخواهید همسرتان با تمام وجود به شما عشق بورزد …؟؟؟


آیا میخواهید همسرتان با تمام وجود به شما عشق بورزد …؟؟؟

آیا میخواهید همسرتان با تمام وجود به شما عشق بورزد ...؟؟؟

  ازدواج آسان است، زیباست، منجر به تشکیل خانواده می شود، مقدمه و زمینه ساز تربیت انسان بزرگ استولی اگر سرسری و بدون مسئولیت به انجام آن مبادرت ورزید با طلاق و اتفاقاتی بحران زا و در مواردی بی پایان روبه رو خواهید شد که متاسفانه به بدبینی می انجامد (آنچنان بدبینی که خود ازدواج را زیر سوال می برد)۔جوانان ما باید بیاموزند که بعد از ازدواج، ایجاد رابطه ای فوق العاده صمیمی با شریک زندگی شان ضروری است.برقراری چنین ارتباطی مستلزم اعتماد طرفین به یکدیگر است و این اعتماد نیز از همان برخورد ساده ابتدایی به وجود می آید و هرقدر این برخورد صادقانه تر باشد صمیمیت بین دو نفر عمیق تر خواهد شد.آن جوانی که مایل است بعد از امضا دفتر ازدواج که تازه اول کار است،همسرش با تمام وجود به او عشق بورزدباید گذشته از خود او به پدر و مادر و بطور کلی به افراد فامیل همسر نیز محبت کندو به آنها احترام بگذارد و این رفتار نیک را تا آخر حفظ کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد