آیا میدانستید میوه ها ملین هستند؟؟


آیا میدانستید میوه ها  ملین هستند؟؟

آیا میدانستید میوه ها  ملین هستند؟؟

 اگر بعضی از میوه ها مثل : به، زالزالک، زغال اخته فرنگی دارای مقدار زیادی تانن هستند که برای جلوگیری از اسهال مفیدند بسیاری از میوه ها خاصیت ملین دارند و به مزاج لینت میدهند.میوه ها چون دارای سلولزند در طول مجاری روده ها مدفوعات را به خارج دفع میکنند و به علاوه چون میوه ها دارای مقدار زیادی آب هستند.مدفوعات را نرم و شل کرده و تخلیهٔ آن را به خارج آسان می سازند. کسانی که زیاد میوه می خورند دارای مدفویی هستند که در مقام  مقایسه با مدفوع اشخاصی که زیاد گوشت خورده و میوه نمیخورند شباهتی ندارد دکتر ژیلبرت و دکتر دوسی نیچی   در مدفوعات بیماری که از رژیم گوشت پیروی می کرده و فقط غذای خود را منحصر به خوراکی های اس گوشتی کرده است در یک میلی لیتر مکعب شش هزار و هفتصد میکروب را پیدا کرده اند، و به همین بیمار مدت پنج روز میوه و شیر و ماست و پنیر  داده و مدفوع او را تجزیه کردهاند و دیده اند تعداد شش هزار و هفتصد میکروب در یک میلی لیتر مکعب مدفوع او به دو هزار و دویست و پنجاه میکروب تقلیل یافته استهمچنین میوه ها ضد سم هستند و یبوستهای مزمن را برطرف میکنند و نمی گذارند شخصی مبتلا به تصلب شرایین گردد. میوه خواران دارای رنگ سرخی هستند که حکایت از نیرومندی و تندرستی آنها می کند. پرفسور اهرات میگوید: «میوهها بهترین عوامل تصفیه کننده و معالجه کننده ای هستند که طبیعت آن را در دسترس ما قرار داده است.» خود پرفسور اهرات و همکارانش در موارد زیادی ملاحظه کرده اند که اشخاص میوه خوار کمتر مبتلا به زخم هایی چرکدار می شوند، و اگر احیاناً بدن آنها زخمی و مجروح شود، زخم و جراحت آنها التیام و شفا یافته و کمتر منجر به چرک و عفونت میگردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد