آیا میدانید بیماری استئوما چگونه بیماری است؟؟


آیا میدانید بیماری استئوما چگونه بیماری است؟؟

آیا میدانید بیماری استئوما چگونه بیماری است؟؟

  خود را به شکل برامد گی صاف و مدور در سطح استخوان (در هر استخوانی میتواند رخ دهد) نشان میدهد. برآمدگی می تواند از استخوان متراکم Ivory) U.S.A. (Spongy osteoma)-dial   و اسفنجی osteoma)   تشکیل شده باشد تورم قابل لمس یا قابل مشاهده معمولاً تنها علامت این ضایعه است، درمان، برداشت ضایعه - در صورت نیازمی باشد.اسئوئید استئوما Osteoid Osteoma تومور خوش خیم استخوان از یک مرکز بافت نرم به نام نیدوس Nidus تشکیل شده که دورادور آنرا یک توده سفت و محکم استخوانی فرا میگیرد. اندازه این توده معمولاً کوچک و در حد ۱.۵ سانتیمتر است.این تومور بیشتر در استخوان های بلند مثل ران یا درشت نی دیده میشود. گاهی در دست یا ستون مهره هم مشاهده میشود. در هر سنی دیده میشود ولی بیشتر در سنین ۲۵-۴ سالگی است و شیوع آن در پسران سه برابر دختران است.

علائم استئوئید استئوما چیست؟

مهمترین علامت این تومور استخوانی درد است. درد معمولاً مبهم و گنگ است و در شب ها بیشتر میشود. درد با فعالیت بدنی بیشتر نمیشود ولی در صورت وجود تومور در اندام تحتانی ممکن است باعث بروز لنگش شود. درد معمولاً با مصرف آسپرین یا بروفن کم شده یا از بین میرود.تشخیص تومور با رادیوگرافی ساده است که در عکس، کلفت شدن استخوان در یک نقطه دیده میشود. مرکز شفاف این توده ممکن است در عکس ساده رادیوگرافی یا در سی تی اسکن دیده شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد