آیا میدانید خیار سرشار از ویتامین c است..؟؟


آیا میدانید خیار سرشار از ویتامین c است..؟؟

آیا میدانید خیار سرشار از ویتامین c است..؟؟

 

خیار

خیار سرشار از ویتامین C است. خاصیت غذایی آن اندک ولی خیلی خنک است و شدیدترین عطشها را آناً فرو می نشاند و خواب می آورد. خیار اگر خیلی رسیده و زرد شده خورده شود تولید دل درد میکند. همچنین اشخاصی که طبع صفراوی و دموی دارند این نوع خیار به آنها نمی سازد و باعث تحریک دل درد آنها می شود خیار زیاد قابل هضم نیست به همین علت است که باید آن را با روغن زیتون و کمی سرکه و نمک به صورت سالاد درآورده و مصرف کرد آب خیار را به عنوان محلول شست وشو برضد جرب و گال به کار کم می برند. برای پوستهای چرب صورت را باید با آب خیار پخته که نمک ان  نداشته باشد شست وشو داد. برای جوش های قرمزی که در پوست پیدا می شود باید شیر خام را که  قطعات گرد خیار که در آن خیسانده باشند مصرف کنند، و برای اینکه سوراخهای درشت و باز صورت بسته شود باید به اندازهٔ مساوی تخم را خیار، کدو و خربزه را جداجدا در آسیاب خرد کرده و بعد یک قاشق این سوپخوری را از هر کدام از این گردها را در سرشیر تازه و یا شیر حل کرده و هر سه را با یکدیگر مخلوط کرده و نیم ساعت با آن به صورت ماسک گذاشت بعد از نیم ساعت باید صورت را با گلاب ملول شستاز خیار پماد مطبوعی تهیه می کنند که برای ناراحتیهای سطحی  پوست  ، ترک لبها ،د افزایش  حرارت پاها ، و معالجه صورت به کار می رود فرمول تهیه این پماد این است: آب خیار صاف شده: صد و پنجاه گرمپیه خوک بی نمک: دو بیست و پنجاه گرمچربی گوساله : صد و پنجاه گرمگلاب: سه گرم بوم دو تولو: پنجاه سانتی گرمتمام این مواد در یک فنجان هاون چینی که در داروخانه ها به کار میبرند، مخلوط و به هم بمالید تا خمیر یک نواختی به دست آید. برای صورت شیر و خیار را که این طور به دست می آید دستور می دهند برای صورت شیر و خیار را که ایتن طور به دست می اید دستور می دهند   در هاون پنجاه گرم بادام شیرین پوست کنده را له کرده و بکوبید و کم کم یک ربع لیتر آب خیار جوشیده و خنک را در آن داخل کنید و بعد آن را از یک پارچه صافی خیلی نرم رد کنید، و یک ربع لیتر الکل و یک گرم گلاب را به آن اضافه کنید و آن را به عنوان محلول برای شست وشوصورت به کار برید در بعضی از نواحی و دهات وقتی یک بچه کوچک تب می کند خیاری را پهلوی او می خوابانند و عقیده دارند باین وسیله تب او قطع می شود، این دستور را میزول پزشک قرون وسطا نیز توصیه می کند و میگوید:«وقتی بچه شیرخواره ای تب می کند باید در کنار او چند خیار خوابانید تاحرارت تب بچه در خیارها پخش گردد و تب او قطع شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد