آیا می دانید بدن در برابر مواد آلرژی زا چه واکنش نشان می دهد؟


آیا می دانید بدن در برابر مواد آلرژی زا چه واکنش نشان می دهد؟

آیا می دانید بدن در برابر مواد آلرژی زا چه واکنش نشان می دهد؟

هنگام واکنش آلرژی زا چه روی می دهد؟

در مکانیسم اصلی واکنش آلرژی زا چهار عامل دخالت دارند؛ آنتی کور، سلولهای توده اي (Mast Cells)، رابطه  (مسافران شیمیایی) مانند هیستامین و اندام هایی که تحت تأثیر آلرژی قرار دارند. وقتی عامل آلرژی زا از لایه مخاطی تنفس، دستگاه گوارش یا تزریق وارد بدن و به بافت لنف ؛ یعنی، لوزتین و گره های لنفاوی برده می شوند، با لنفوسیت ها (نوعی گلبول سفید) تماس پیدا می کنند و پادتن ابتدایی آلرژی؛ یعنی، ایمونوگلوبین (IgE) تولید میشود. مدارک جدید نشان میدهد که گروهی پادتن دیگر IgG نیز ممکن است نقش کوچکی در واکنش آلرژی زا داشته باشند.n80846594-4970089

IgE که از لنفوسیت های شما تولید می شود، به سلول های توده ای می پیوندد که در اندام های مختلف به خصوص بینی، ریه، مجرای معده - روده  و پوست وجود دارد. پس از قرارگرفتن در معرض مواد آلرژی زا سلول ها انگیخته و رابطه ایی مانند هیستامین، لوکوترین Leukotriene و عامل فعالی کننده پلاک رها می شوند که پس از گردش در بدن نشانه های آلرژی را در شما ایجاد می کنند.

رابط پدید آورنده واکنش های آلرژی که به تازگی کشف شده، اکسید نیتریک است که نباید با اکسید نیترو اشتباه گرفته شودکه نوعی ماده بیهوشی است که معمولاً به عنوان گاز خنده شناخته میشود. در پاسخ به واکنش آلرژی زا، گاز اکسید نیتریک به سرعت از دیواره رگهای خونی رها و باعث گشاد شدن رگها، جمع شدن خون در شکم، کاهش فشار خون و در نهایت شوک میشود.

گلبول های سفید خاصی که ائوزینوفیل eOSinophil نامیده میشوند، همچنین لوکوسیت های چند شکلی با ایجاد التهاب نقش مهمی در افزایش واکنش آلرژی ایفا می کنند.

این مفهوم که به تازگی شناخته شده است و در اثر حساسیت والتهاب به وجود می آید، منجر به درمان و یافته های جدید در زمینه بیماری اسم شده است. عوامل ضد التهابی مانند استروئیدهای تنفسی (هوازی)، Tilade) Nedocromi ،(Intal) Cromolyn) همراه با عواملی مانند آلبوترول که باعث گشاد شدن نایژه ها می شوند، اکنون درمان اساسی و مؤثری برای آسم به شمار می رود.

مواد شیمیایی خاصی رها شده از پایانه های عصبی مجاری برونشیت نیز از عوامل ایجاد کننده  گرفتگی ناشی از آسم و ترشحات بینی است. این مواد شامل رابط شیمیایی P است. بنابراین وقتی فلفل داغ میخورید احساس سوزش می کنید و به سرعت بینی شما دچار گرفتگی میشود. کپسای سین (Capsaicin) " مواد خوراکی موجود در فلفل داغ سبب میشود لایه مخاطی در برابر آن مادهای به نام P تولید کند. به همین علت این فعل انفعال باعث احساس التهاب و سوزش می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد