آیا می دانید یوکا دارای خواص مسهلی است ….


آیا می دانید یوکا دارای خواص مسهلی است ….

آیا می دانید یوکا دارای خواص مسهلی است ....؟

 

یوکا چیست ؟

گیاهی است از خانواده Liliaceae که گونه متعددی دارد. اغلب به شکل بوته و چند ساله است. برگ آن به شکل گروهی و مجتمع از ریشه خارج شده، دارای الیاف خشن میباشد، برگها دراز، لوک تیز، باریک و اغلب منتهی به یک تیغ اند. گیاه دارای یک یا چند ساقه  افراشته است که در انتها آن گل زیبایی قرار دارند. گلها به صورت خوشه بزرگ به رنگ سفید و در برخی گونه ها بنفش و ارغوانی است. این گیاه بومی امریکادر ایالات جنوب شرقی و جنوب غربی می باشد و به سایر مناطق جهان وارد شده است. در هند و ایران و سایر مناطق دنیا پرورش داده میشود.

ترکیبات یوکا

مواد ساپوژنین از جمله اسمیلوژنین، تیگوژنین، ژیتوژنین و کلروژنین در آن یافت می شود.

درمان با یوکا

اگر عصاره آن خورده شود، برای درمان و کنترل بیماری آرترایتیس مؤثر است.میوه یوکا را بخورید. خواص مسهلی دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد