آیا همه روزه شیر باغذایتان مصرف میکنید؟ (قسمت اول)


آیا همه روزه شیر باغذایتان مصرف میکنید؟ (قسمت اول)

آیا همه روزه شیر باغذایتان مصرف میکنید؟

مقدمتاً بدانید که اگر کسی شیر را از غذای روزانه اش قطع کند مسلماً به استقبال بیماری ها و عوارض سخت خواهد رفت. چرا؟ زیرا متخصصین مواد غذائی کلیه ملل و پزشکان، دریافته اند که شیر یکی از مواد اصلی غذای متعادل کننده روزانه هرکسی است و همین متخصص باز توصیه میکنند که حداقل شیری که یک شخصی بالغ در شبانه روز باید مصرف کند. ۴۰۰ میلی لیتر است که برابر یک لیوان و نیم، همین لیوان های معمولی است. ممکن است بعضی اشخاص  بتصور اینکه شیر چرب است و چربی زیادی دارد با همین تصور و از ترس چاق شدن در شبانه روز شیر نمیخورند، اینان نباید فراموشی کنند که با این کار کلسیم لازم بدنشان را هم حذف کرده اند، بخاطر داشته باشید که این کلسیم در شیرهای کم چربی درست است که چربی شیر کمتر شده است اما مزه و مقدار کلسیم ان با شیرهای کامل تفاوتی ندارد. باز عرضی میکنم، درست است که مقدار پروتئین و ویتامین ها در شیرهای کرم گرفته کمتر است، ولیکن از نقطه نظر کلسیم تفاوتی نمیکند. چرا فقط انگشت را روی کلسیم شیر گذاشته ام؟ زیرا که کلسیم ماده اصلی در رشد استخوانها و دندان هاست، در حالیکه مواد پروتئینی و ویتامینها را با اغلب سایر غذاها میتوان مصرف کرد، اما با کمبود کلسیم شیر، ضایعات و ناراحتی های زیادی تولید میشود که آنوقت دیگر دیر شده و کار از کار گذشته است، و دیگر کاری نمیتوان کرد زیرا یکی از این عوارض عارضه استئوپوروز است.استئوپوروز چیست؟ استئوپوروز یک کلمه یونانی است، بعمنای پوکی استخوان، استئوپوروز یک اسم پزشکی است و بموقعی اطلاق میشود که نسج استخوان بحدی پوک شده باشد که از هر جهت استعداد شکستگی و خرابی داشته باشد، استئوپوروز یک بیماری ناقص کننده ای است که در هر چهار خانم که بسن ۵۵ سالگی رسیده باشد یکنفر استعداد ابتلاء به این بیماری ناقص کننده را پیدا خواهد کرد بالنتیجه با آمارهائی که بدست آمده است ۲۵ درصد خانم هائی که بسن ۶۵ رسیده باشند، استعداد شکستگی استخوانهای ستون فقرات را پیدا خواهند کرد. بنابراین چنین خانم هائی که استئوپوروز پیدا کرده اند یعنی پوکی استخوان پیدا کرده اند مبتلا به شکستگی استخوانهای ستون فقرات و لگن خاصره و استخوان های ران خواهند شد، اینان  خانمهائی هستند که کمی قوز پیدا کرده اند و قدشان بحد ی کوتاه شده استپیشبینی و اخطار قبلی و پیگیری . درمان با هورمونها معمولا نتایج مطلوبی بدست می آید، لیکن این چنین خانمها باید کاملا بدانند که باید و حتماً با پزشک فامیلی شان زیرا میتوان گفت اکثر خانم هائی که بسان منوپوز یائسگی  مشورت نمیکنند و اغلب دیده میشود که بخصوص در مواقع پریدن از جوی آب یا افتادن از پله و یا لیز خوردن در خیابان (در مواقع گلی بودن خیابان یا از روی برف) مبتلا به شکستگی استخوانها و ضایعات اغلب علاج ناپذیر و یا بدشکلی کننده میشوند آنهم با مخارج خیلی سنگین، در حالیکه پیشگیری از چنین عارضه ای قبلا کار .آسانی بودہ است  کلیه خانم ها باید بدانند که هر خانمی که بسن ۴۵ سالگی برسد. استعداد بابتلاء چنین نقیصه یا عارضه استئوپوروز را دارد و در معرض این خطر واقع شده است (شوخی خودمانی مگر خانمها به سن ۴۵ سالگی هم میرسند، اغلب در سنین ۲۰-۲۵ در جا میزنند) صحیح است که گفته شد سن ۴۵ برای خانمها سن با احتیاطی است، اما این را هم باید دانست که هستند خانم هائی که حتی قبل از رسیدن به این سن استعداد ابتلاء استئوپوروز و عوارض حاصله از آن را دارند. آیا همه روزه شیر باغذایتان مصرف میکنید؟ (قسمت دوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد