آیا ورزش کردن برای مادران شیرده بی ضرر است؟


آیا ورزش کردن برای مادران شیرده بی ضرر است؟

آیا ورزش کردن برای مادران شیرده بی ضرر است؟

  این سؤال خوبی است، زیرا مادری که فعالیت زیادی دارد کالری زیادی مصرف میکند و ممکن است از این که دچار خستگی شود، احساس نگرانی بکند. نکتهٔ خوشحال کننده این است که ورزش با شیر دادن کاملاً سازگار است. و حتی می تواند برخی اثرات مثبت روی شیردادن داشته باشد. چریل، آ. لاولیدی محقق در امر تغذیه در دانشگاه کالیفرنیا، اخیراً در مورد اثرات ورزش بر روی شیر دادن، تحقیقاتی انجام داده است.وی از همکارانش خواست که ۱۶ مادر شیرده را تحت نظر قرار دهند؛ نیمی از این مادران فعال و بقیه غیرفعال بودند و سن کودکان آنها همگی بین ۹ تا ۲۴ هفته بود. از یکایلک مادران خواسته شده بود تا برنامهٔ غذایی و فعالیت روزانهٔ خود را یادداشت نمایند. همچنین نمونه هایی از شیر مادران برای تعیین ارزش غذایی آن گرفته می شد و حجم شیر آنان با استفاده از ترازوهای دقیقی که وزن کودل را قبل و بعد از شیر خوردن معلوم می کرد، محاسبه می شد.مادران پرتلاش در تمرینات فعال ورزشی (معمولاً شنا و برخی هم دویدن آرام یا دوچرخه سواری) به مدت ۵ روز در هفته و هر بار به مدت ۴۵ دقیقه شرکت میکردند. آنها روزانه ۳۲۰۰ کالری مصرف و ۲۷۰۰ کالری دریافت می نمودند. مادران غیر فعال حدود ۲۱۰۰ کالری دریافت می کردند و در حین فعالیتهای معمول روزانه ۲۴ کالری مصرف می نمودند. گروه مادران فعال هیچ گونه اثرات سوئی را بر روی روند شیردهی شان مشاهده نکردند. در واقع حجم شیر آنان بیشتر از حجم مادران غیر فعال بود. این نتایج نشان میدهد که انجام تمرینات ورزشی برای مادران شیرده مفید است.اگر شما به طور فعال و منظم ورزش می کنید، باید برای تأمین احتیاجات ورزشی و تولید کافی شیر به قدر کافی غذا بخورید. در بیشتر موارد اگر مادر به اندازهٔ اشتهایش غذا بخورد، نیاز او به کالری لازم تأمین خواهد شد.به خاطر داشته باشید که چهار تا شش هفتهٔ اول، زمانی است که بین مادر و کودل روابط عاطفی برقرار شده ویلک زوج تغذیه را تشکیل می دهند. هر دوی شما برای آموختن تغذیه با شیر به این زمان نیازمندید. به عقیدهٔ برخی از مادران مقدار زمانی که در یل برنامهٔ ورزشی فعال صرف می شود، میتواند این ارتباط عاطفی را به مخاطره اندازد. برای تصمیم گیری در مورد زمان شروع ورزشی بعد از زایمان از عقل سلیم بهره بگیرید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد