ابتلا به سرخجه در دوران بارداری


ابتلا به سرخجه در دوران بارداری

ابتلا به سرخجه در دوران بارداری

 

سرخجه. پزشک شما مصونیت شما را در برابر سرخجه نیز (که به آن سرخک آلمانی نیز گفته می شود) کنترل می کند. اکثر خانم ها در برابر سرخجه واکسینه شده اند؛ یا به خاطر اینکه در گذشته به آن مبتلا شده اند، خون آنها ناقل پادتن است، که به همین دلیل ابتلا به سرخجه در دوران بارداری بسیار نادر است.

اکثر پزشکان برای اینکه بدانند مادر نسبت به سرخجه مصونیت دارد یا نه، در همان جلسه ی اول معاینه ی دوران بارداری، آزمایش می دهند. هر خانمی که مصونیت نداشته باشد، به او توصیه می شود از تماس با افراد بیمار پرهیز کند. پزشک همچنین به این خانم ها توصیه می کند هرچه زودتر پس از زایمان خود را در برابر سرخجه واکسینه کنند، تا در بارداری های بعدی و آسیب پذیر نباشند. 7 HIV.

در برخی از ایالات، مراقبان بهداشتی به پرسش عادی نسبت به تمایل شما در انجام آزمایش HIV ویروسی که باعث بیماری ایدز می شود، ملزمند. از آنجایی که دارو و درمان به منظور کاهش خطر انتقال به بچه، همچنین کند کردن روند بیماری در مادر وجود دارد، آگاهی نسبت به وضعیت HIV در ش ما بسیار حائز اهمیت است. یک دکتر معمولا می تواند این آزمایش را همزمان با سایر آزمایش های خون دوران بارداری انجام دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد