ابن سینا و اصول عمومی درمان بیماری سنگ کلیه / قسمت دوم


ابن سینا و اصول عمومی درمان بیماری سنگ کلیه / قسمت دوم
در نهایت بعضاً آنها را توسط وسایل پیشابران آهسته آهسته بیرون می کشند. اخیراً تدابیر تسکین بخشی درد و درمان جراحت های به وجود آمده نیز اجرا می شوند.ابن سینا به قصد جلوگیری از پیدایش ماده سنگ پیشنهاد می نماید:۱- عمل دستگاه گوارش با مصرف غذای مسهل (در صورت یبوست) و یا ضداسهالی (در صورت اسهال) تنظیم شود.۲ - از استعمال غیرمتعادل غذاهای به وجود آورنده سنگ (شوربای (سوپ) گوشتی و ماهی، غذای خمیری و غیره) و نوشیدنی های غلیظ خودداری گردد.۳ - طبیعت غذای مصرفی تنظیم شود تا امکان اعتدال شیره ها فراهم آید. مثلاً: ابن سینا هنگام وجود جراحت در کلیه پیشنهاد می نماید که طبیعت شیره ها از صفرایی (اسیدی) به طرف بی نمکی (اسیدیتی خنثی) و یا قلیایی تغییر داده شود. برای رسیدن به این هدف، او به بیمار توصیه می کند که از مصرف میوه های ترشی و غذاهای تند خودداری نماید.ابن سینا برای تنظیم نسبتاً فعال طبیعت شیره های بدن به بیماران مصرف سود و یا جوش سود را توصیه می کند زیرا آنها ذخیره های قلیای بدن را زیاد می کنند و در نتیجه ی آن سنگ های اوراتی بهتر حل می شوند.این مسئله در درمان و پیشگیری از بیماری های کلیه که ناشی از اورات باشد اهمیت زیادی دارد. از جمله مواد معدنی که ابن سینا برای درمان سنگ کلیه پیشنهاد می کند میتوان به این موارد اشاره کرد: خاکستر تخم مرغ، سنگ ریزه هایی (نمک هایی) که در داخل اسنفج دریایی به وجود آمده، سرگین کبوتر، خون خشک کرده ی بز و دیگر موادی که در ترکیب خود، نمک کلسیم، پتاسیم، فسفر و منیزیم داشته و دارای قابلیت تغییر دادن خاصیت صفرای پیشاب از اسیدی به طرف قلیایی هستند.این مواد همراه با داروهای گیاهی خارج کننده سنگ و مواد مدز تکان دهنده و ضد التهاب یکجا استفاده می شدند. ابن سینا و سایر طبیبان قدیم با هدف زیاد نمودن تأثیر درمان و کاهش سرعت عبور داروهای شکننده سنگ از کلیه و مجاری ادرار توصیه می کردند که داروهای مذکور با مواد چسبنده چون جوشانده ی بذر ز غیر، جوشانده کتیرا و یا صمغ مصرف شوند. به عقیده ی آنها مواد چسبنده هنگام عبور از کلیه، راه های ادراری و غشای مخاطی آنها را روغن مالی کرده، سرعت حرکت داروهای دیگر را کاهش میدهند.به علاوه حرکت سنگهای ریز را آسان و احساس درد را کم می کنند.ابن سینا برای زیاد کردن قابلیت راه های ادراری، استعمال عصاره کاکوتی یا پونه باغی (نعناع) همچنین نان آماده شده با تخم فلفل را توصیه می نماید. این دارو هنگام تراوش از کلیه تأثیر برانگیزاننده داشته در نتیجه گردش خون و لنف تقویت میگردد و قابلیت راه های ادراری را زیاد می نماید. پونه و کاکوتی غیر از تأثیر لرزانندگی و مدری می توانند ضعف فعالیت راه های ادراری را درمان نمایند که این برای بهبود بیماری سنگ کلیه بسیار مهم است.ابن سینا تأکید می نماید که با کمک حمام و وان بعضاً امکان دارد که سنگ از جای خود حرکت نماید ولی استفاده زیاد از وان نیروی کلیه را کاهش داده و آن را مستعد شیره های درون ریزنده میسازد.ابن سینا و اصول عمومی درمان بیماری سنگ کلیه / قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد