اثرات گوشت بر چهره آدمی / قسمت اول


اثرات گوشت بر چهره آدمی / قسمت اول

اثرات گوشت بر چهره آدمی

 گوشتها از مواد پروتئینی هستند و این پروتئینها از ۲۲ اسید آمینه بدست می آیند. و از هر اسید آمینه هزاران چهره و صورتهای مختلف ساخته میشود ( این تفاوت چهره های آدمیان که روزانه شما مشاهده می کنید، به علت تفاوت اسید آمینه ها از یکدیگراست. و اگر غیر از این می بود. هرج ومرجی در جهان آفرینش رخ میداد که هیچ زمانی دارای نظم نمی شد. زیرا آدمیان دیگر پدریا مادریا اقوام خود را نمی شناختند. وراثت و ژنتیک نیز دستخوش این هرج و مرج میشد، و صفات ارثی آدمیان بر باد میرفت و دیگر پدر یا مادری نبود که فرزندش را بشناسد یا فرزندی پدر و مادر را.وقتی مواد گوشتی خورده میشود، در بدن تجزیه می شود. سلولهای بدن از تجزیه آن پروتئینی را که خود میخواهند، دوباره میسازند  اگر پروتئین زیاد وارد بدن شود، ذخیره میگردد تا بعدا از ان استفاده شود. سلولهای بدن از پروتئینهای دست پرورده خود گلبولهای قرمز خون، هورمونها و آنزیم مورد لزوم را میسازند. این تغییرات شیمیایی شب و روز ادامه دارد. اما اگر پروتئین کمتر از مقدار احتیاج به بدن برسد، گلبولهای قرمز خون، هورمونها و انزیمها ساخته نمی شوند . در نتیجه عضلات حالت طبیعی خود را از دست میدهند و چین و چروک در صورت پیدا می شود و کم کم پیری زودرس فرا میرسد. یکی از علل چین و چروک صورت نرسیدن یا کم رسیدن مواد پروتئینی چه گیاهی و چه حیوانی است. )

منابع مهم پروتئینها:

جگر، دل، قلوه، فندق، شیرتازه، پنیر، گوشت، ماهی، تخم مرغ، مخمر آب جو، جوانه گندم، شلتوک برنج، سویا و بادام زمینی و گردو است.اسیدهای آمینه میل ترکیبی زیادی با یکدیگر دارند و دارای وزن مولکولی بسیار متغیر می باشند. مثلا نسبت به آب که وزن مولکولی آن ۱۸ است اسید آمینه گلیکوکول ۸۹ و از آلبومین تخم مرغ ۳۵۰ هزار است و برای ساختن یک تخم مرغ باید هزار و دویست اسید آمینه در کنارهم قرارگیرند، تا یک تخم مرغ بوجود آید و هرگاه یک عدد تخم مرغ خورده شود، در بدن به ۱۲۰۰اسید آمینه تجزیه می شود.اسیدهای آمینه بدن تعداد زیادی میباشند و همه و همه نساجهای بدن از این تعداد اسید آمینه به وجود آمده است. تعداد گروه بندی اسیدهای آمینه از حد تصور بیرون است و با ارقامی مقایسه شده اند که فاصله ماه تا ستاره های دور دست است و پنجاه تا صد سال نوری با واحد کیلومتر از ما دورندانسانها از این نوع تنوع ساخته شدهاند. لذا تا انقراضی عالم حتی بالاتر از این هم ، هنوز کسی مثل  کسی دیگری نیست. و این تفاوت در همه آفرینش خود را نشان میدهد. در شرایط سلامتی بدن که خود گلبولین میسازد آن را با گلبول سفید همدست میکند تا باکتریها و ویروسهارا نابود سازد این دفاع بدن و این طریقه به وجود آمدن راه مبارزه بر علیه جرمهای بیماریزا موقعی انجام می شود که بدن پروتئین کافی در اختیار داشته باشد، تابامصرف آن قدرت دفاعی بدن زیاد شود و اگر چنین نباشد بیماریها ظاهر می شود .مواد پروتئینی پس از هزاران تغییر و تبدیل که بوسیله آنزیمها روی آنها انجام می شود در بدن می سوزند و انرژی تولید می کنند. پروتئینها اقی هیدرولیز می شوند و به اسیدهای آمینه تبدیل می گردند lی سلولها، اسید آمینهٔ خود را انتخاب می کنند و مواد لازم بدن را میسازند آیت اکسیژن داخل بدن ترکیب میشودتمام سلولهای بدن میکوشند تا انرژی موجود در غذا را برای اعمال فیزیولوژی قابل استفاده سازند. قابل ذکر است که گوشت اگر چرب نباشد چاقی به وجود نمی آورد ولی آب گوشت چرا.

چربی ها: چه زود چاقی به وجود می آید

همه جای بدن چربی وجود دارد. اما در بعضی سلولها چربی بیشتری پیدا می شود. مانند سلولهای مغزی ، سلولهای عصبی ، هورمونها، ترشحات غدد جنسی و ... چربیها از کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شدهاند. اما اکسیژن آنها کمتر از ا کسیژن قندهاست. از این جهت در موقع سوختن اکسیژن بیشتری لازم دارند این کمبود اکسیژن را از گلوسیدها یا مواد قندی بدست میآورند. از این جاست که گفته اند چربیها به آتش گلوسیدها می سوزند.اثرات گوشت بر چهره آدمی / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد