اثر نور شدید خورشید بر پوست چیست؟


اثر نور شدید خورشید بر پوست چیست؟

اثر نور شدید خورشید بر پوست چیست؟

در واقع تمامی سرطانهای پوست در اثر تماس با نور خورشید تولید می شوند. اشعه ماورای بنفش آفتاب سلولهای پوست را از بین میبرد. با اجتناب از نور خورشید، مانع از بروز بیماری شوید. سعی کنید هر چه کمتر درمعرض نور خورشید قرار گیرید که بهترین شیوه در پیشگیری از بیماری است. بر جهت دستیابی به یک سلسله نکات ایمنی، توجه به طرح ملی استرالیا (استفادهاز لباس گشاد، کرم ضدآفتاب و کلاه بزرگ) مفید است کشوری که سرطان پوست در آن.رو به افزایش است. در ادامه به این طرح اشاره میگردد.استفاده از لباسهای تهیه شده از پارچه محکم : در صورت امکان ازپارچه هایی با بافت سفت و تار و پود نزدیک به هم در تهیه لباس استفاده کنید که مانع از ورود اشعه خورشید به بدن گردد.استفاده از کرم ضد آفتاب : بهترین محافظ پوست، استفاده از کرم هایمحافظ و ضد آفتاب با فاکتور ۱۵ به بالاست. استفاده از کرم های مذکور هر دو ساعت یک بار ضروری است. حتی در صورت عدم شستشو تجدید آن ضروری است زیرا در اثر عرق دفع می گردد.استفاده از کلاه : استفاده از کلاهی که ۸ تا ۱۰ سانتی متر از بخشهایحساس بدن چون گوش، پشت گردن و بالای پیشانی را پوشش دهد مفید است.

نکات مهم دیگر در پرهیز از نور خورشید عبارتند از:

: استفاده از سایه : شدیدترین تشعشع اشعه ماورای بنفش در وسط روز است زمانی که تشعشعات کمتری توسط جو قبل از برخورد به پوست جذب می شوند.توصیه استاندارد در این زمینه اجتناب از قرار گرفتن درمعرض نور خورشیدساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر است. گرچه متخصصین امراض پوستی معتقدند که قرار گرفتن درمعرض نور خورشید در عصر نیز می تواند خطرناک باشد زیرااز اشعه ماوراء بنفش در این زمان بین ۳ و4 است.پرهیز از هوای ابری : متخصصین عقیده دارند که خطر روزهای ابری هم کم نیست و باید محتاط بود. زیرا ضرر تابش نور برای پوست چون روزهای آفتابی است. از این گذشته، حرکت در سایه در مجاورت نورهای منعکس شده از سطوحی پوشیده از شن، برف، بتون، شیشه و آب هم برای پوست خالی از خطر نیستحفاظت از پوست با مصرف داروهای خاص : بسیاری از داروها حساسیت پوست را در مقابل اشعه ماوراء بنفش افزایش می دهند. به ویژه با مصرف آنتی بیوتیک چون تتراسایکلین (منود اکس) و سولفور نامید (آزول فیداین»، داروهای دیابت چون سولفونین اوره (گلی پیراید) یا داروهای درمانی در پسوریازیس، چون پسورالن (آکسور الن) مسائل مربوط به حفاظت پوست را رعایت کنید.پرهیز از مصرف چربی : در بررسی انجام شده روی ۷۹ بیمار مبتلا به سرطان پوست (نه از نوع ملانوما) مشخص شده است که با کاهش چربی در رژیم غذایی آنان به میزان ۲۰ درصد کالری، نسبت به افراد مبتلا با مصرف چربی رویش (خالهای) سرطانی جلیل سه برابر کمتر شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد