اجازه ندهید اندیشه هایتان برایتان تولید استرس کنند


اجازه ندهید اندیشه هایتان برایتان تولید استرس کنند

اجازه ندهید اندیشه هایتان برایتان تولید استرس کنند

 اغلب از من می پرسند «مهمترین اقدام منحصر به فردی که کسی می تواند بکند تا به خاطر هیچ و پوچ ناراحت نشود کدام است؟» حقیقت این است که من جوابی برای این سؤال ندارم. اما یکی از جواب هایم این است که اجازه ندهید فکرتان شما را استرس زده کند. به این موضوع فکر کنید که چقدر در خلوت خود با خودتان حرف میزنید. ما همه روزه و در همه اوقات با خودمان حرف میزنیم. در حالی که در اتومبیل نشسته ایم، درباره موضوعی فکر میکنیم. اما وقتی درباره موضوعی فکر میکنیم، به این نکته توجه نداریم که فکر ما درباره موضوعات حقیقی نیست. بهتر است درباره آن توضیح بدهم. ممکن است به نظر عجیب برسد، اما گاه توجه نداریم که ما از آن جهت فکر میکنیم زیرا به این کار عادت داریم. مثلاً ممکن است ضمن آنکه با اتومبیل به سر کارتان می روید، با خود فکر کنید «امروز روز وحشتناکی انتظارم را میکشد.شش جلسه ملاقات دارم و باید تا ظهر دو گزارش هم تهیه کنم. بعد هم باید با اوقات تلخی جین روبه رو شوم. دیروز باز هم دعوای بدی کردیم».در این شرایط، یکی از دو اتفاق ممکن است بیفتد. یا فکرتان را جدی می گیرید، نگران می شوید، کمی بیشتر در این باره فکر می کنید، زندگی دشوارتان را تجزیه و تحلیل می کنید، به حال خودتان متأسف می شوید و غیره. یا اگر متوجه باشید که چه اتفاقی افتاده، اگر متوجه شوید که با یک حمله فکری روبه رو شده اید، متوجه می شوید که همه مشکل شما فکر و خیال است که به ذهنتان خطور کرده است. این بدان معنا نیست که روز شما از هرگونه مشکلی مبرا خواهد بود. یا اینکه باید تظاهر کنید همه چیز خوب و بدون اشکال خواهد بود. اما این تصور هم ابداً درست نیست که قبل از اینکه روزتان شروع شود، فکر کنید روز بدی را در پیش رو خواهید داشت. احمقانه است اما بسیاری از ما این گونه رفتارهایی را تجربه میکنیم. فکر و فکر و باز هم فکر، اما فراموش میکنیم که این ها در نهایت فکر است و ما فکر کردن را واقعی میپنداریم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد