احتمال زایمان طبیعی در خانم های باردار


احتمال زایمان طبیعی در خانم های باردار
اگر سزارین به دلیل درشت بودن بچه و عدم تناسب با لگن مادر انجام شده باشد، احتمال زایمان طبیعی در آینده به ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش می یابد. برخی از بیمارستان های کوچکتر به انجام زایمان طبیعی بعد از سزارین (VBAC) برای بیماران خود قادر نیستند، زیرا قابلیت مواجهه با احتیاجات خاص (مانند حضور ۲۴ ساعتهی متخصص بیهوشی در ۷ روز هفته) مورد نیاز را برای انجام این کار ندارند.آماده کردن فرزند (یا فرزندان برای یک تازه وارد بسیاری از والدین به امید داشتن فرزند دوم هستند، مخصوصا به این دلیل که برای فرزند اول خود خواهر یا برادری فراهم کنند. ولی ممکن است فرزند اول شما این استدلال را راحت درک نکند. ممکن است او کاملا از تک فرزند بودن خود راضی و خوشحال باشد، و ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد تا فرزند اولی، قدر دومی را بداند.برای آن دسته از شما که در انتظار فرزند دوم، یا سوم یا چهارم (یا بیشتر!) هستید، در بخش های بعدی نظریاتی در مورد نحوه ی کمک در آماده سازی فرزندان) بزرگتر برای ورود تازه وارد ارائه شده است.توضیح بارداری سختی یا آسانی معرفی یک خواهر یا برادر جدید کاملا به سن خواهر یا برادر بزرگتر بستگی دارد. توضیح در مورد یک بچه ی جدید به یک نوجوان ۱۵ ساله آسان است؛ ولی پرداختن به این موضوع با یک بچه ی ۱۵ ماهه می تواند دشوار باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد