احساسات و عواطف در طی مراحل تشخیصی، درمان و بهبود از سرطان/ قسمت چهارم


احساسات و عواطف در طی مراحل تشخیصی، درمان و بهبود از سرطان/ قسمت چهارم
کسی را که بیماری تان را به او میگویید از روی عقل انتخاب کنید، چون بسیاری افراد به راحتی غیبت و به خاطر مصایب انسانی زندگی میکنند. احساساتتان را با کسانی در میان بگذارید که شما را درک میکنند و به شما اعتماد دارند و شما احساس می کنید با حمایت آنان بهتر با سرطان مبارزه خواهید کرد. خانواده و دوستان باید بیمار را مطمئن سازند که آنان را بدون قید و شرط و هیچ انتظاری دوست دارند. بیمار سرطانی نیاز به احساسی اطمینان از این دوست داشتن بدون قید و شرط در این دوران ناپایدار دارند.اندوه -- چرا من؟اندوه احساسی است که هنگام تشخیص سرطان به همه ما، به خصوص زنان، دست می دهد. اغلب به مردان گفته شده است احساسات خود را فروخورند، و ممکن است احساسی اندوه را با گذشت زمان بیان کنند. هرگونه تخلیهٔ احساسات خوب است و از انباشتن هیجانات بد جلوگیری میکند. اندوه احساس طبیعی در زندگی است. وقتی چیزی یا کسی را از دست می دهیم، احساس شکست یا بی هدفی میکنیم، یا راه زندگی مان را دوست نداریم دچار اندوه می شویم. احساس اندوه به هنگام از دست دادن بخشی از بدن، دست یا پایا اندام های دیگر، یا حتی موها، هم طبیعی است. این چیزی است که همیشه با ما بوده است؛ بخشی از مابیتی که شخصیتمان را میسازد.جدا شدن بخشی از بدنمان احساس فقدان آن را به ما میدهد. از بیان احساس اندوه و غمگینی خود ناراحت نشوید. احساسی از پا درامدن توسط این دنیای غیر قابل پیش بینی برای بیمار سرطانی طبیعی است. بگذارید خود و اطرافیانتان این اندوه را تا زمانی که هست احساس کنند. سرانجام از تاریکی به روشنایی خواهید آمد، چون هیچ چیز همیشگی نیست. برای هرکنشی یک واکنش متقابل و مساوی آن وجود دارد.اندوه اغلب با نشاط دنبال می شود. این قانون رفتارهای متقابل است. سعی کنید کارهایی را که دوست دارید انجام دهید. برنامه کاری زمان حال و اهدافی در اینده برای خود طراحی کنید، و به دنبال چیزهایی باشید. با کودک یا حیوان خانگی بازی کنید؛ هیچ چیز به اندازه بازی معصومانه کودک یا یک توله سگ، یا قدم زدن در طول ساحل انسان را شاد نمیکند. سعی کنید هر لحظه تان را باشکوه سازید.لزومی ندارد به خاطر احساسات یا کارهایتان به کسی جواب دهید. همه نزدیکان درگیر هم باید با گفته های مثبت و بیان احساسات خود به بیمار سرطانی کمک کنند. هر کسی در آغوش گرفتن را دوست دارد! حالا وقت آن است که پذیرش، درک و عشق را با آغوش باز نشان دهید. این هم تمرینی دیگر برای تخلیهٔ اندوه. در هر وقت روز، هر چند بار که دوست دارید این عبارات مثبت را با خود بگویید:

«من همه اندو هم را با تمام ریشه ها و عمیق ترین علتهابشی از بین میبرم. من ترا می بخشم

 پذیرش، حلاحساس پذیرش بیماری، بعد از تجربه هیجانات و احساسات دیگر بروز میکند. پذیرش بیماری وقتی دست میدهد که دانش کافی درباره بیماری مان کسب کرده و قبول کنیم که خود مسئول اعمال، اشتباه ها و تجارب خود هستیماحساسات و عواطف در طی مراحل تشخیصی، درمان و بهبود از سرطان /قسمت اولاحساسات و عواطف در طی مراحل تشخیصی، درمان و بهبود از سرطان /قسمت دوماحساسات و عواطف در طی مراحل تشخیصی، درمان و بهبود از سرطان /قسمت سوماحساسات و عواطف در طی مراحل تشخیصی، درمان و بهبود از سرطان /قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد