اختلالات انطباق Adjustment Disorders چیست ؟؟ / قسمت اول


اختلالات انطباق Adjustment Disorders چیست ؟؟ / قسمت اول

اختلالات انطباق Adjustment Disorders چیست ؟؟

 طبق «DSM-IV» خصیصه اصلی اختلالات انطباق عبارت است از پیدایش علائم رفتاری و هیجانی در پاسخ به یک (یا چند) عامل قابل شناسایی استرس زا که ضمن ۳ ماه پس از شروع استرس ظاهر می گردد. این علائم و رفتارها از نظر بالینی قابل ملاحظه هستند و قرائن آن به یکی از ۲ شکل زیر تظاهر می کند: ۱) ناراحتی شدید، فراتر از حدی که از رویاروئی با عاملی استر زا انتظار میرود و ۲) تخریب قابل ملاحظه در عمل کرد اجتماعی یا شغلی (تحصیلی). علائم پس از ختم عامل استر س زا (یا پیامدهای آن) بیش از ۶ ماه دوام نمی یابد.

همه گیر شناسی

این اختلال بیش از همه در نوجوان ها دیده میشود اما در هر سنی ممکن است روی دهد. در زنها شایعتر است. عوامل استرس زایی زمینه ساز مشتمل است بر مشکلات تحصیلی، طرد شدن از جانب پدر و مادر، طلاق والدین، سوء مصرف مواد، مسائل زناشویی، طلاق همسر، انتقال به محیط تازه، و مشکلات مالی.

علت شناسی

یک یا چند عاملی استرس زا باعث تسریع اختلالات انطباقی (سازش) میشوند. عامل استرس زا ممکن است منفرد باشد (مثل یک طلاق ساده)، ممکن است متعدد نیز باشد (مثل مرگ یک شخصی مهم زندگی فرد در جریان بیماری جسمی خود آن فرد). عوامل استرس زا ممکن است عود کننده باشند، مثل مشکلات شغلی فصلی، یا مستمر باشند. مثل بیماری مزمن یا زندگی در فقر. شدت عکس العملی از روی شدت عامل استرس زا کاملاً قابل پیش بینی نیست. افرادی که بالاخص آسیب پذیر هستند، ممکن است.  پس از فقط یک استرس زایی خفیف، اختلال خیلی شدیدی نشان دهند؛ درحالی که افراد دیگر در پاسخ به یک عاملی استرسی زایی نمایان و مستمر فقط یک اختلال ناچیز داشته باشند. پژوهش هایی روانکاوی روی نقش مادر و محیط پرورش شخصی در توانایی بعدی در واکنش به استرسی تأکید نموده اند. در صورتی که مادر اجازه استقلال به کودک ندهد کودک در آینده دچار مشکلاتی در ارتباط با سازشی با مسائل زندگی می شود.  از لحاظ عوامل روان پویشی، وجود همزمان اختلال شخصیت یا نقص عضویی مغز ممکن است. شخصی را نسبت به اختلال تطابق آسیب پذیر سازد. از دست دادن والدین در اوان کودکی نیز با این آسیب پذیری رابطه دارد. هر کودکی در اوایل رشد یک رشته مکانیسم های دفاعی برای مقابله با حوادث استرسی آمیز کسب میکند.  بعضی از کودکان به دلیل ضربه های بیشتر یا آسیب پذیری سرشتی بالاتر، مجموعه دفاع های خامتری نسبت به سایر کودکان دارند. این نقص ممکن است موجب شود که در بزرگسالی در مواجهه با فقدان، طلاق، یا پسرفت مالی با تخریب شدید در عملکرد واکنش نشان دهند.اختلالات انطباق Adjustment Disorders چیست ؟؟ / قسمت دوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد