اختلالات هویت جنسی/ قسمت اول


اختلالات هویت جنسی/ قسمت اول

اختلالات هویت جنسی

 هویت جنسی (Gender Identity) را می توان چنین تعریف کرد: احساس زنانگی یا مردانگی در شخصی، یا به تعریف کمپبل، «اعتقاد درونی شخصی به این مساله که او فردی است مذکر، مؤنث، دوسوگرا، یا خنثی ». بچه ها در ۲ سالگی، مذکر یا مؤنث بودن را از هم تشخیصی می دهند. تشکیل هویت جنسی بر ۳ عاملی متکی است: نگرش های والدین و گرایش های فرهنگی، آلت تناسلی خارجی نوزاد، و یک عامل ژنتیک، که از نظر فیزیولوژیک از هفته ششم زندگی جنینی فعالی است. براساس DSM-IV اختلال هویت جنسی مشتملند بر ۱) اختلال هویت جنسی در کودکان؛ ۲) اختلال هویت جنسی در نوجوانی و بزرگسالی؛ و ۳) اختلال هویت جنسی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است.همه گیری شناسی در مورد شیوع اختلالات هویت جنسی، اطلاعاتی وجود ندارد. تخمین زده می شود که تعداد مبتلایان در جنس مذکر بیشتر باشد.عوامل زیست شناختی: عوامل زیست شناختی مؤثر در مرحله جنینی می توانند به شکلی هایی در شکلی و عملکرد اعضاء تناسلی تغییراتی به وجود آورند به گونه ای که نه کاملاً مردانه باشد و نه زنانه. در دوره جنینی، بدن مادر، جنین را با مایعی حاوی هورمون های مختلف در میان میگیرد. این هورمونها رشد و تفکیک اعضاء بدن جنین را تسهیل میکنند. وقتی این مایع از آندروژن، هورمون مردانه، غنی باشد جنین دختر شکل هرمافرودیت پیدا میکند.عوامل روانی - اجتماعی: فروید معتقد بود که مسائل هویت جنسی از تعارضی هایی که کودک در مثلث ادیپال تجربه میکند ناشی میگردد. این تعارض ها را رخدادهای طبیعی خانواده و تخیلات کودک تقویت میکند. هرچیزی که در محبت طفلی نسبت به والد جنسی مقابل و همانند سازی با والد جنسی خودی تداخلی نماید با رشد طبیعی هویت جنسی او نیز تداخلی خواهد کرد. کیفیت رابطه مادر - کودک در سالهای اول زندگی اهمیت فوق العاده ای در برقراری هویت جنسی دارد. ضمن این سالها مادر احساسی غرور به جنسی خود را در کودک بیدار میکند. مادر خشن و بی ارزشی کننده می تواند در رشد هویت جنسی کودک اختلال ایجاد کند.ویژگی های بالینی براساس DSM-IV، خصوصیت اساسی اختلال هویت جنسی وجود ناراحتی شدید و مستمر در کودک در مورد جنسی معین شده خود و میلی شدید یا اصرار بر متعلق بودن به جنسی مقابل است. دختران مبتلا به این اختلال معمولاً همنشین های پسر دارند و علاقه مفرط به ورزش های خشن و بازی های بی نظم و ترتیب نشان میدهند، علاقه ای به عروسک و خانهبازی نشان نمی دهند، ندرتا، دختر مبتلا از ادرار کردن در حالت نشسته خودداری کرده و ادعا میکند که آلت مردانه دارد یا پیدا خواهد کرد، و تمایلی به داشتن پستان و قاعده شدن نشان نمی دهد و قاطعانه میگوید که وقتی بزرگ شد مرد خواهد شد. پسران ترجیح میدهند که لباسی دخترانه یا زنانه بپوشند و میلی شدیدی برای شرکت در بازیها و وقت گذرانی های دخترانه دارند. همبازی های مورد علاقه آنها را دخترها تشکیل میدهند و ممکن است اظهار کنند که تبدیل به زن خواهند شد. در موارد نادر، پسران مدعی می شوند که آلت تناسلی و بیضه های آنها درحال تغییر شکل است یا از بین خواهد رفت و یا بهتر است که شخصی آلت مردانه یا بیضه نداشته باشد.اختلالات هویت جنسی/ قسمت دوماختلالات هویت جنسی/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد