اختلالات هویت جنسی/ قسمت دوم


اختلالات هویت جنسی/ قسمت دوم
در نوجوانان و بزرگسالان نیز علائم ونشانه های مشابهی وجود دارد. این افراد آرزوی جنسی مقابل بودن را آشکارا ابراز میکنند؛ سعی میکنند که ویژگی جنس مقابل را کسب کنند. این نوجوانان و بزرگسالان غالباً درخواست اقدامات طبی و اعمال جراحی برای تغییر دادن ظاهر جسمی خود دارند (این افراد را قبلا ترانس سکسوال می نامیدند).شخصی ترانس سکسوال اشتغال ذهنی مستمر با از بین بردن صفات جنسی اولیه و ثانوی خود و کسب صفات جنسی جنس مقابل را دارد. دستگاه تناسلی این افراد برای خودشان نفرت آور است و به همین دلیل مصرانه درخواست عمل جراحی میکنند؛ مردهای ترانس سکسوال برای ایجاد پستان و سایر انحناهای بدنی زنانه از استروژن استفاده میکنند؛ با الکترولیز موهای مردانه خود را از بین میبرند و برای برداشتن قضیب (آلت تناسلی) و بیضه ها و ایجاد مهبل مصنوعی تحت عمل جراحی قرار میگیرند. زن های ترانس سکسول پستان های خود را سفت میبندند، یا به ماستکتومی دوطرفه، هیسترکتومی (رحم برداری)، و برداشتن تخمدان ها متوسل می شوند. برای ایجاد توده عضلانی مردانه، کلفت کردن صدا و رشد ریش و سبیل هورمون (تستوسترون) مصرف میکنند؛ و قضیبی فاقد عملکرد از سایر قسمت های بدن برای آنها ساخته می شود. تعدادی از گزارش های پژوهشی حاکی است که اکثر ترانسیسکسوالی های عمل شده از زندگی اجتماعی و جنسی خود رضایت ندارند. غالباً از خانواده خود جداشده و روابط بدی با دیگران دارند.اختلالات هویت جنسی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است این تشخیصی برای افرادی به کار میرود که قابل طبقه بندی به عنوان مبتلا به اختلال هویت جنسی با ویژگی های اشاره شده نیستند. DSM-IV سه نمونه را ذکر کرده است: ۱) مبتلایان به اختلالات دو جنسیتی و ملالی جنسیتی؛ ۲) مبتلایان به رفتار مبدل پوشی؛ ۳) افرادی که اشتغالی ذهنی دائم با اختگی یا قطع الحلیلی بدون میلی به کسب خصوصیات جنسی جنسی مقابل دارند. اختلال دو جنسی: شامل انواعی از سندرمها بوده که باعث ایجاد افرادی با جنبه های تشریحی و فیزیولوژیکی بارز جنسی مقابل می شوند.سندرم ترنر:فرمولی کروموزومی این سندرم XO میباشد. در این اختلالی، هورمون جنسی مهمی (زنانه یا مردانه)، در زندگی جنینی و پس از تولد تولید نمی شود. لذا نسوج جنسی در حالت سکون نسجی زنانه باقی می مانند. تظاهرات این سندرم مشتملند بر گردن پره دار، پائین بودن خط رویش مو، قامت کوتاه و کوبیتوسی و الگوسی، سندرم کلاین فلتر: فرمول کروموزومی این سندرم معمولاًXXY می باشد.هرچند که این افراد با بیضه و آلت مردانگی متولد می شوند، اما بیضه ها کوچک و نازا هستند و آلت نیز ممکن است کوچک باشد. بعضی از این بیماران، در نوجوانی، برجستگی پستان و سایر خصوصیات جسمی زنانه پیدا میکنند. میل جنسی این افراد معمولاً ضعیف است.مبدل پوشی (cross-dressing): ملبس شدن به لباس جنسی مقابل را مبدل پوشی (Transvestism) گویند. برطبق DSM-IV اگر مبدل پوشی گذرا و مربوط به تنیدگی (استرس) باشد یک نوع اختلال هویت جنسی محسوب میشود. در صورتی که استرسی نقشی در این اختلال نداشته باشد تحت عنوان پارافیلیا طبقه بندی می شود.اشتغال ذهنی با اختگی: این طبقه برای مردها و زن هایی در نظر گرفته می شود که بدون میلی به کسب ویژگی های جنسی جنسی مقابل مدام به فکر اختگی یا از بین بردن آلت مردانه خود هستند. این افراد غالبا فاقد میل جنسی می باشند.اختلالات هویت جنسی/ قسمت اولاختلالات هویت جنسی/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد