اختلالات هویت جنسی/ قسمت سوم


اختلالات هویت جنسی/ قسمت  سوم
سیر و پیش آگهیدر پسربچه ها علائم قبل از ۷ سالگی شروع شده و تعارض های همتایی در اوائل ورود به مدرسه، یعنی حدود ۷ تا ۸ سالگی آغاز میگردد. ادا و اطوار بسیار دخترانه ممکن است با افزایش سن کاهش یابد. در هر دو جنسی، همجنس گرایی ممکن است در یک سوم تا دو سوم بچه ها به وجود آید. یافته های گذشته نگر در مورد مردهای همجنسگرا شیوع مبدل پوشی و رفتار نقش جنسی زنانه در دوران کودکی را نشان میدهند.درمان۱- اختلالات هویت جنسی: درمان این اختلالات بسیار پیچیده است. کودکانی که الگوی رفتاری جنسی مقابل را دارند عموما توسط والدین پیش روانپزشک آورده می شوند. ریچارد گرین برای تشویق الگوهای رفتاری مقبول از نظر فرهنگی در پسر بچه ها، یک طرح درمانی تدوین کرده است. گرین از رابطه بازی یک به یک، که در آن همتا یا شخصی بالغ مدل رفتار مردانه است، استفاده می کند. مشاوره با والدین همراه با ملاقاتهای گروهی با والدین و کودکانی که مساله مشابهی دارند در این برنامه منظور شده است. بیماران بالغ برای یادگیری چگونگی مدارا با اختلال خود به روان درمانی رو می آورند، نه تغییر دادن آن، ضمن درمان همچنین درباره اعمال جراحی برای تغییر جنسی، بحث می شود و موارد استفاده و ممنوعیت این روش ها ذکر میگردد. به جای جراحی میتوان از درمان هورمونی استفاده کرد (استروژن برای مردهای بیولوژیک و تستوسترون برای زنهای بیولوژیک).۲- اختلالات دوجنسیتی: از آنجایی که این اختلالات در بدو تولد وجود دارند، درمان باید به موقع انجام شود. چون ظاهر آلت تناسلی در اختلالات مختلف غالباً مبهم است، در مورد انتصاب جسمی (پسر یا دختر)، نحوه بزرگ کردن طفل لازم است تصمیم گیری شود. هنگامی که برای بهنجار سازی آلت تناسلی نیاز به عمل جراحی می باشد بهتر است که تا قبل از ۳ سالگی انجام شود.۳- مبدل پوشی: درمان شامل رواندرمانی و دارو درمانی است. بایدبه بیمار کمک شود تا با عوامل تنشزا به روشی مناسب کنار بیاید. برای درمان اضطراب و افسردگی این افراد از داروهای ضداضطراب و افسردگی استفاده می شود. سایر روشهای درمانی مورد استفاده شامل رفتار درمانی،شرطی سازی با ایجاد بیزاری و هیپنوتیزم می باشند.مراقبت پرستاری در اختلالات هویت جنسیدر صورت وجود مسائلی در ارتباط با هویت جنسی مهم است که پرستار قضاوت صحیح در مورد لمس کردن یا نکردن افراد بنماید. در برخی از افراد تماسی انسانی موجب برانگیختن ترس و غرائز جنسی ناخواسته میگردد. در برخی دیگر ممکن است باعث حمایت عاطفی گردد. در بعضی موارد، لمس کردن به عنوان دعوت جهت مغازله و احتمالاً رفتار جنسی نزدیکتری محسوب می شوداختلالات هویت جنسی/ قسمت اولاختلالات هویت جنسی/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد