اختلالات پوستی را درمان کنید…


اختلالات پوستی  را درمان کنید…

اختلالات پوستی  را درمان کنید...

 مثل سایر دستگاه های عمده بدن پوست در برابر هیجان های مختلف  نظیر خاشم ، شرمندگی، وحشت واکنش نشان می دھد . وضعیت پوست اغلب منعکس کننده و ضعیت سلامتی می باشد  پوست سرد و مرطوب است بیانگر یک مشکلی جدی طبی یا ترسی و اضطراب شدید باشد. یک راش منتشر حاکی از وجود یک واکنشی آلرژیک یا یک عکس العمل هیجانی شدید میباشد. مداخلات درمانی: استرس های روانی اجتماعی می توانند باعث بدتر شدن اختلالات پوستی شوند. اقدامات پرستاری شامل تعیین عوامل تنش زا و در نظر گرفتن اقداماتی که باعث کاهش شدت تنش زاها و تقویت و پیشبرد مهارت های سازگاری مؤثر می شود، میباشد. همچنین اقدامات کاهنده تنیدگی، نظیر روش های رفتاری - شناختی و حساسیت زدائی باعث بهبودی بعضی از مبتلایان به اختلالات روان تنی می شوند. ماهیت مزمن برخی از اختلالات پوستی باعث تنیدگی های هیجانی شدید شده که نشأت گرفته از احساسات تنهائی و اعتماد به نفسی پائین میباشد.درمان اختلالات پوستپوست انسان به صورت یک لایه محافظ بدن در مقابل عوامل آسیب رسان محیطی می باشدو مانند لباسی سر تا سر بدن انسان را پوشانده است.پوست و ناخن انسان از جنس عصب می باشند و سلامت ناخن در راستای سلامتی پوست می باشد. پس هر بیماری پوستی می تواند ناخن را نیز در گیر کند و در نتیجه به دنبال در مان بیماری پوستی، سلامتی ناخن نیز حاصل می شود.ذکر این نکنه مهم است که بدانیم بر اساس مکاتب طب سنتی ایرانی، در مان بیماری پوستی به سبب جنس عصبی پوست (سخت و متراکم بودن آن) باید به آرامی صورت بگیرد. زیرا دفع ماده بیماری زا از پوست به زمان نیاز دارد ونباید توقع درمان برق آسای اختلالات پوستی را از طریق طبیعت درمانی و طب سنتی داشت.از طرف دیگر پوست از دیدگاه حکما یک اندام دفعی به حساب می آید و در نتیجه بدن می تواند مقداری از مواد دفعی خود را از این طریق دفع نماید.این مطلب نکته مهمی است، چرا که در بسیاری از بیماری ها ی داخلی مثل بیماری های دستگاه گوارش،کبد، کلیه و مجاری ادراری و تناسلی، طبیعت هوشمند بدن وارد عمل می شود و مواد زائد حاصل از آنها را به پوست منتقل می کند. بدین ترتیب از بیمار شدن آ ن عضو داخلی که نقش مهمتری( نسبت به پوست) در حیات فرد دارد، جلو گیری می نماید.پس در درمان اختلالات پوستی باید ابتدا بیماری های اعضاء داخلی را درمان نموده سپس سراغ درمان پوست برویم.قدم بعدی در درمان اختلالات پوستی و تغییرات رنگدانه ای آن (بعد از درمان بیماری های داخلی) تقویت عضو رییسه و اصلی بدن یعنی کبد می باشد که نقش اساسی در تولید اخلاط اربعه سالم در بدن را دارا است.یکی از میوه های موثر در تقویت کبد (به ویژه در شرایطی که حرارت در بدن و کبد وجود دارد)، میوه انار است. انار شیرین با طبع سرد و ترمایل به اعتدال همراه با قوت قابضه می باشد، که نقش بسیار مهمی در تصفیه کبد و تقویت آن داشته و نیز در درمان انواع مختلف ضعف کبد کاربرد دارد.این میوه الهی مقوی طحال بوده و موجب نیکو نمودن رنگ رخسار می شود (ایجاد خوشرنگی و شادابی پوست می کند).پس به نظر می رسد که یکی از اقدامات اولیه جهت داشتن پوستی زیبا ،خوشرنگ و با طراوت می تواند استفاده از انار به صورت مرتب (در زمانی که در فصل خود،این میوه در بازار وجو دارد) باشد.ذکر این نکته لازم است که آب انار تازه را با آب مخلوط ننمایید و در ضمن جهت جلوگیری از ترشی آن می توانید به آب انار کمی شکر اضافه نمایید.البته مصرف انار برای افرادی که معده و کبد سرد دارند و یا زخم معده و روده دارند توصیه نمی شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد