اختلال حرکتی یا تیک عصبی تفاوت را بشناسید


اختلال حرکتی یا تیک عصبی تفاوت را بشناسید
اختلال حرکتی تأخیریعلایم بیماری • جمع کردن و به هم زدن لبهااختلال حرکتی یا تیک عصبی تفاوت را بشناسید •  بیرون آوردن زبان • حرکات شبیه جویدن • شکلک در آوردن • اخم کردن  • پرش بدن• حرکات غیرقابل مهار دستها و پاها  چرخاندن (پیچاندن گردن) • حرکات ظریف و غیر قابل مهار زبان و لبهاعوامل ایجاد کنندهای اختلال حرکتی تأخیریمصرف طولانی مدت انواع خاصی از داروهای ضدروانپریشی از قبیل: • هالوپريدول (هالدول)' • لوکساپین (لوکسيتان)" • تری فلوپرازین (استالازین) • فلوفنازین (پرولیکسین)* • تيوتيکسن (ناوانو) * • کلرپرومازین (دورازین)" • پرفنازین (تری لافون) • تيوريدازين (ملاريل)"۲) علایم این بیماری تا حد زیادی شبیه به عارضه ی تیک عصبی می باشد که نباید با آن اشتباه گرفته شود .۳) برخی از افراد ممکن است از روی عادت اعمال یا حرکات خاصی نظیر پیچاندن موها، حرکت دادن مداوم پایاتکاندن دستها را صرفاً برحسب عادت نه به دلیل ابتلا به اختلال عصبی نظیر تیک عصبی یا اختلال حرکتی  تاخیری انجام دهند .۴) تفاوت این حرکات عادتی یا حرکات عصبی در این است که حرکات عادتی آگاهانه می باشند و می توان با کمی تمرکز و دقت انها را متوقف ساخته و عادت تکرار حرکت را از بین برد .درمان اختلال حرکتی تأخیریقطع داروی ضدروانپریشی مورد استفاده ی مریض و یا تعویض آن با داروی مناسب ترنکته: ۱) نحوه ی ظهور این عوارض جانبی به مقدار و طول مدت مصرف داروی مربوطه بستگی مستقیم دارد.۲) ممکن است برخی از تیکهای ایجاد شده غیرقابل برگشت باشند اگرچه خوشبختانه در اکثر موارد تیکهای ایجاد شده مدتی پس از قطع دارو، از بین رفته یا کاهش می یابد. اقدامات پیشگیرانه اختلال حرکتی تأخیری • فقط در هنگام ضرورت و تنها با تجویز پزشک از داروهای ضدروانپریشی، افسردگی و انواع ارام بخشی ها استفاده کنید.   هرگز به طور خودسرانه مقدار مصرف داروهای ضدروانپریشی را افزایش ندهید. • در صورت استفاده ی مداوم از داروهای ضدروانپریشی لازم  است که به طور ادواری و در کوتاهترین دوره های زمانی ممکن، برای یافتن ابتدایی ترین علایم عارضه ی اختلال حرکتی تأخیری به پزشک مراجعه کرده و مورد معاینه ی دقیق قرارگیرید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد