اختلال در الگوی خواب


اختلال در الگوی خواب

اختلال در الگوی خواب

 تشخیص پرستاری اختلال در الگوی خواب تعریف قطع زمان خواب به طوری که موجب ناراحتی بیمار شده و یا سبک مطلوب زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.علل احتمالی اضطراب در حد وحشت، ترس های واپس زده شده، توھمات، و تفکر ھذیانی هدف بیمار تا هنگام ترخیص بدون مصرف دارو تمام طول شب را بخوابد.۱- در مورد الگوی خواب بیمارگزارشی دقیقی تهیه کنید. از این یافته ها برای تدوین طرح مراقبتی استفاده میشود. ۲- بیمار را به خوابیدن در طول روز ترغیب نکنید. ۳- داروهای ضد جنون را در موقع خواب به بیمار بدهید تا در طول روزخواب الود نباشد ۴- از روش هایی که باعث تسریع در خوابیدن می شوند استفاده کنید نظیر نوشیدن نوشیدنی های گرم غیرمحرک، خوردن غذای سبک و مختصر، حمام ولرم، ماساژ پشت، و گوش کردن به موسیقی. ۵. بیمار را از نوشیدن بیش از اندازه نوشیدنی های کافئین دار نظیر چای، قهوه و کوکا منع کنید. کافئین محرک سلسله اعصاب مرکزی بوده و ممکن است. مانع خواب و استراحت بیمار شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد