اختلال شبه جسمی از علایم تا درمان


اختلال شبه جسمی از علایم تا درمان

 اختلال شبه جسمی از علایم تا درمان 

 

تعریف

به وضعیتی اطلاق می شود که محرک های حسی به طور منطقی تجربه شده و یا توسط فرد سوء تعبیر می شود.

علل

اضطراب شدید، اعتماد به نفس پائین، نیازهای وابستگی کامیاب نشده، بازگشت به یا تثبیت در مراحل اولیه رشد، رشد ناقص «من»، مهارتهای سازگاری ناکافی، و فشارهای روانی.

هدف

بیمار تا هنگام ترخیص، بهبود اعمال از دست رفته را نشان دهد و بیان کند که مسائل هیجانی عاملی مربوط به ایجاد این اشکالات بوده است.

مداخلات پرستاری

۱- بررسی مداوم پزشک، گزارش های آزمایشگاهی و غیره را برای حصول اطمینان از علت بیماری مدنظر قرار دهید. عدم انجام چنین کاری ممکن است سلامت و امنیت بیمار را به مخاطره بیاندازد. ۲- منافعی که علائم جسمی برای بیمار ایجاد میکند مانند افزایش وابستگی و توجه، و منحرف شدن از سایر مسائل را مشخص کنید. از این یافته برای کمک به حل مشکلات بیمار استفاده می شود.  ۳- توجه خود را به ناتوانی بیمار معطوف نکنید. به او اجازه دهید که تا حل امکان مستقل باشد و فقط زمانی که لازم است به او کمک کنید.  ۴- بیمار را تشویق کنید تا با حداکثر توان خود در فعالیت های درمانی شرکت کند، اجازه ندهید که بیمار از ناتوانی خود به عنوان حربه ای برای به بازی گرفتن دیگران استفاده کند. چنانچه بیمار به تمرکز بر محدودیت های جسمی خود ادامه دهد به او توجه نکنید. واقعیات را در محیطی عاری از تهدید تقویت کنید.  ۵- بیمار را تشویق کنید تا ترس ها و اضطراب های خود را بیان کند. به وی کمک کنید تا بفهمد که علائم جسمی در زمان فشار روانی شدید پدید می آید و مکانیسمی جهت سازش با آن (فشار روانی) میباشد.  ۶- به بیمار در جهت شناخت مکانیسم های از عهده برآیی که می تواند از آنها در موقع مواجه شدن با موقتیتهای مولد فشار روانی به جای روی آوردن به ناتوانایی های جسمی و دورشدن از واقعیات استفاده کند، کمک کنید.  ۷- به بیمار روش های مبنی بر قاطع بودن و انجام آن را از طریق ایفای نقش بیاموزید. استفاده از این روشها موجب ارتقاء اعتماد به نفسی شده و میزان اضطراب را در روابط بین فردی به حداقل می رساند.

اختلالات شبه جسمی

اختلالات شبه جسمی دسته ای از اختلالات روانی می باشد.مشخصه اصلی اختلالات شبه جسمانی علایم و نشانه های جسمی است.در این نوع اختلال ارتباط بین ذهن و بدن نقش مهمی را ایفا می کند.در اختلالات شبه جسمانی مغز انسان پیام هایی را از راه های گوناگون ارسال می کند. پیام های ارسال شده توسط مغز بر آگاهی فرد تاثیر گذاشته و از وجود یک مشکل جدی در بدن انسان خبر می دهد.
در این بیماری با مکانیسم های روانی ناشناخته ای روبه رو هستیم که این مکانیسم ها بر کارکردهای شیمی عصبی،فیزیولوژی عصبی و ایمن شناسی عصبی تغییراتی اندک و غیرقابل شناسایی وارد می کند که باعث بروز اختلالات شبه جسمی می شود.در این نوع بیماری بیش تر عملکردهای جسمی بدن مورد توجه واقع شده که تحت تاثیر اختلالی در ذهن قرار می گیرند.افرادی که به اختلالات شبه جسمی مبتلا می شوند تصور می کنند که نوعی بیماری با اختلال جسمی در آن ها وجود دارد که تاکنون تشخیص داده نشده و یا به درستی درمان نشده است.

انواع اختلالات شبه جسمی

1)اختلال جسمانی سازی2)اختلال تبدیلی3)اختلال خود بیمار انگاری4)اختلال بدریخت انگاری بدن5)اختلال درد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد