اختلال فقدان دانش در اختلالات شبه جسمی


اختلال فقدان دانش در اختلالات شبه جسمی

اختلال فقدان دانش در اختلالات شبه جسمی

 تشخیص پرستارفقدان دانش تعریف فقدان اطلاعات کافی از جانب فرد برای اتخاذ تصمیم مربوط به حفظ و دستیابی به حداکثر سطح سلامتیعلل احتمالی کاهش علاقه به یادگیری و اضطراب شدید هدف بیمار تا هنگام ترخیص بتواند علت (علل) روانی برای علائم جسمی خود بیان کند.مداخلات پرستاری میزان آگاهی بیمار در ارتباط با اثرات مسائل روانی بر بدن را بررسی کنید. از این یافته ها در تدوین طرح مراقبتی استفاده می شود. ۲- میزان اضطراب و آمادگی یادگیری بیمار را بررسی کنید. اضطراب (بیش از سطح متوسط) مانع از یادگیری میشود. در مورد معاینات جسمی و آزمایش های آزمایشگاهی توضیحات لازم را به بیمار بدهید. r- همراه با بیمار به کشف ترس ها و اضطراب های او بپردازید. این عمل را به تدریج انجام دهید. این احساسات ممکن است برای مدت زمان طولانی سرکوب شده باشند و روشن کردن آنها بدون شک برای بیمار دردناک است. حامی بیمار باشید. ۵- از بیمار بخواهید یادداشتی از ظهور، مدت و شدت علائم جسمی داشته باشد. گزارشی جداگانه از موقعیتهایی که بیمار آنها را مولد فشار روانی میداند نیز باید حفظ شود. مقایسه این گزارش ها ممکن است یافته های عینی را جهت کشف رابطهٔ بین علائم جسمی و فشار روانی فراهم آورد.برای شناسایی این که چه نیازهایی از طریق نقش بیمار کامیاب می شوند به بیمار کمک کنید. به کمک یکدیگر روش های بهتری را جهت ارضاء این نیازها تنظیم کنید. از طریق ایفای نقش این عمل را تمرین کنید.روش قاطع بودن را به بیمار آموزش دهید. اهمیت و احترام به حقوق دیگران، ضمن حفظ حقوق خود را به وی بیاموزید. استفاده از این شیوه ها موجب ارتقاء اعتماد به نفس شده و روابط بین فردی بیمار را تسهیل میکند. به بیمار روش های انطباقی (نظیر آرام سازی عضلانی، ورزش جسمی، تفکر و اندیشه و تمرینات تنفسی) برای کاهش فشار روانی را آموزش دهید. از این روش ها میتوان برای تخفیف اضطراب و عدم تأیید استفاده از علائم جسمی (به عنوان واکنشی غیر انطباقی) استفاده کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد