اختلال Pes Planus چگونه است؟


اختلال Pes Planus چگونه است؟

اختلال Pes Planus چگونه است؟ 

 در این اختلال قوس طولی پا صاف میگردد و معمولاً به همراه آن درجاتی از والگوس یا اورسیون دیده میشود. در خیلی از موارد این دفرمیتی، یک پایه و زمینهٔ مادرزادی وجود دارد امّا ضعف و یا فلج گروه خاص از عضلات پا نیز می تواند باعث بروز این شکل از دفرمیتی شود.در کودکان کف پا تا حدود ۱ الی ۲ سال بعد از شروع به ایستادن صاف خواهند بود. امّا اگر این وضعیت تا زمان بلوغ اصلاح نشود، اختلال به شکل دایمی در خواهد آمد. در این حالت استخوان های تارسال طوری شکل می گیرند که باعث ایجاد یک خط صاف (به جای قوس کف پایی) می شوند. در بچه ها معمولاً بی علامت است ولی پدر و مادر از ساییده شدن قسمت داخلی پاشنه کفش کودک و برآمده شدن قسمت های فوقانی آن به سمت داخل شکایت دارند. در بالغین هم معمولاً علامتی وجود ندارد امّا پیچ خوردگی پا شایع است و معمولاً درد هم به همین خاطر ایجاد می شود در افراد مسن تر به علت بروز DJD در مفاصل تارسال، درد وجود دارد. در بچه های زیر ۳ سال به درمان نیازی نیست. در بچه های بالای ۳ سال استفاده از کفش های طبی توصیه می شود. تغییرات DJD در مفاصل تالار، بیش از همه در مفصل ساب تالار و میداتارسال رخ میدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد