اخلاط سینه نشانه چیست؟


اخلاط سینه نشانه چیست؟

اخلاط سینه نشانه چیست؟

اخلاط سینه 

برای رفع اخلاط سینه جویدن سقز، خوردن سیر، پسته ی وحشی، سه پستان، آب هندوانه، اب هویج با شیر مفید خواهد بود. برای پاک کردن سینه از اخلاط باید ریشه ی اریسا و گل زوفا از هر کدام ۶ مثقالی، تخم انجره، انیسون، پودینه و گل خطمی سفید از هر کدام ۲ مثقال همه را مخلوط و نیم کوب کرده و به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنید و هر قسمت از آن را یک مرتبه بجوشانید و آب آن را صاف و شیرین کنید و میل فرمایید و این کار را هر صبح و شب تکرار کنید. هروزی سه مرتبه ریشه ی کاسنی نیم کوب شده را بجوشانید و آبش را صاف و شیرین ساخته و بنوشید.

درمان اخلاط سینه

یکصد گرم مغز فندق خام کوبیده را با عسل مخلوط کنید و به مرور بخورید.تباشیر هندی، کندر خوراکی، مسطکی رومی، تخم شربتی، به دانه و تخم مرو را مساوی مخلوط کنید و نرم بکوبید. هر صبح، ظهر و شب یک قاشق از آن را با آب سرد بخورید.هر روز صبح و عصر هر بار دوحبهسیر را در یک لیوان شیر بجوشانید و آن شیر را گرم بخورید.پنجاه گرم ریشه ی زنبق را در یک لیتر اب، ۲۰ دقیقه بجوشانید و ۲۰ دقیقه هم آن را دم کنید سپسصاف و آب آن را با عسل شیرین کنید و هر ساعت نیم فنجان از آن بنوشید.یک عدد نارنج را به دو قسمت تقسیم کنید بعد مقداری نبات ساییده شده و مقداری هم نشاسته روی آن بپاشید و روی آتش بگذارید تا یکی دو جوش بخورد و آب آن را بمکید.روزی پنج مرتبه هر بار یک لیوان مخلوط آب کرفس تازه و آب لیمو را بنوشید.ریشه ی کرفس و ریشه ی بادیان از هر کدام ۱۰ گرم، تخم انجاره ۵ گرم، تخم بادیان، تخم کرفس، تخم شنبلیله، گل زوفا، پودر شیرین بیان، فراسیون و پودینه از هر کدام ۱۵ گرم، پر سیاوشان و ریشه ی اریسا از هر کدام ۲۰ گرم همه را مخلوط، بعد نیم کوب کرده و به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم کنید، هر صبح و شب هر بار یک قسمت از ان را با ۱۰ عدد مویز و سه عدد انجیر شکافته و پنج عدد عناب زخمی شده مخلوط بجوشانید بعد آن را صاف و شیرین سازید و بنوشید.هر روز گل زوفا، ریشه ی اریسا و بادیان از هر کدام ۱۰ گرم با ۱۰ عدد انجیر شکافته مخلوط بجوشانید و آب آن را صبح و ظهر و شب بنوشید.ریشه ی اریسا، رازیانه و گلی زوفا از هر کدام ۲۰ گرم را با هم بجوشانید. آب آن را صاف کرده، بعد ۱۰ گرم پیاز عناصلی کوبیده و ۵۰۰ گرم عسل به آن اضافه کرده و دوباره روی آتش ملایم حرارت دهید تا قوام گیرد و در جای خنک نگهدارید. هر صبح، ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری میلی کنید.گل گاوزبان، گلی بنفشه، عناب، سه پستان و انجیر شکافته را بجوشانید و آب آن را صبح، ظهر و شب بنوشید.عصاره ی شیرین بیان، تخم انجره، قردمانا، انیسون، گل زوفاو پودينه را به نسبت مساوی نرم بکوبید بعد با مقداری عسل مخلوط کرده تا به صورت خمیری در آید . هر صبح و ظهر . شب یک قاشق غذاخوری از آن را میل فرمایید.لعاب به دانه، تخم شنبلیله و تخم بزرک را شیرین و به تدریج میلی کنید.گل بنفشه، عصاره ی شیرین بیان، انزروت، رازیانه، شهم حنظل، قاریقون، رازیانه، تربد مجوف، زرآوند مدحرج، فراسیون و گل زوفا همه را نرم بسایید و با کمی گلاب به صورت خمیر سفتی در آورده و قرص هایی به اندازه ی یک نخود بسازید، پس از خشک شدن هر صبح، ظهر و شب دو عدد میل فرمایید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد