previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

اخلاط سینه نشانه چیست؟


اخلاط سینه نشانه چیست؟

اخلاط سینه نشانه چیست؟

اخلاط سینه 

برای رفع اخلاط سینه جویدن سقز، خوردن سیر، پسته ی وحشی، سه پستان، آب هندوانه، اب هویج با شیر مفید خواهد بود. برای پاک کردن سینه از اخلاط باید ریشه ی اریسا و گل زوفا از هر کدام ۶ مثقالی، تخم انجره، انیسون، پودینه و گل خطمی سفید از هر کدام ۲ مثقال همه را مخلوط و نیم کوب کرده و به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنید و هر قسمت از آن را یک مرتبه بجوشانید و آب آن را صاف و شیرین کنید و میل فرمایید و این کار را هر صبح و شب تکرار کنید. هروزی سه مرتبه ریشه ی کاسنی نیم کوب شده را بجوشانید و آبش را صاف و شیرین ساخته و بنوشید.

درمان اخلاط سینه

یکصد گرم مغز فندق خام کوبیده را با عسل مخلوط کنید و به مرور بخورید.

تباشیر هندی، کندر خوراکی، مسطکی رومی، تخم شربتی، به دانه و تخم مرو را مساوی مخلوط کنید و نرم بکوبید. هر صبح، ظهر و شب یک قاشق از آن را با آب سرد بخورید.

هر روز صبح و عصر هر بار دوحبهسیر را در یک لیوان شیر بجوشانید و آن شیر را گرم بخورید.

پنجاه گرم ریشه ی زنبق را در یک لیتر اب، ۲۰ دقیقه بجوشانید و ۲۰ دقیقه هم آن را دم کنید سپسصاف و آب آن را با عسل شیرین کنید و هر ساعت نیم فنجان از آن بنوشید.

یک عدد نارنج را به دو قسمت تقسیم کنید بعد مقداری نبات ساییده شده و مقداری هم نشاسته روی آن بپاشید و روی آتش بگذارید تا یکی دو جوش بخورد و آب آن را بمکید.

روزی پنج مرتبه هر بار یک لیوان مخلوط آب کرفس تازه و آب لیمو را بنوشید.

ریشه ی کرفس و ریشه ی بادیان از هر کدام ۱۰ گرم، تخم انجاره ۵ گرم، تخم بادیان، تخم کرفس، تخم شنبلیله، گل زوفا، پودر شیرین بیان، فراسیون و پودینه از هر کدام ۱۵ گرم، پر سیاوشان و ریشه ی اریسا از هر کدام ۲۰ گرم همه را مخلوط، بعد نیم کوب کرده و به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم کنید، هر صبح و شب هر بار یک قسمت از ان را با ۱۰ عدد مویز و سه عدد انجیر شکافته و پنج عدد عناب زخمی شده مخلوط بجوشانید بعد آن را صاف و شیرین سازید و بنوشید.

هر روز گل زوفا، ریشه ی اریسا و بادیان از هر کدام ۱۰ گرم با ۱۰ عدد انجیر شکافته مخلوط بجوشانید و آب آن را صبح و ظهر و شب بنوشید.

ریشه ی اریسا، رازیانه و گلی زوفا از هر کدام ۲۰ گرم را با هم بجوشانید. آب آن را صاف کرده، بعد ۱۰ گرم پیاز عناصلی کوبیده و ۵۰۰ گرم عسل به آن اضافه کرده و دوباره روی آتش ملایم حرارت دهید تا قوام گیرد و در جای خنک نگهدارید. هر صبح، ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری میلی کنید.

گل گاوزبان، گلی بنفشه، عناب، سه پستان و انجیر شکافته را بجوشانید و آب آن را صبح، ظهر و شب بنوشید.

عصاره ی شیرین بیان، تخم انجره، قردمانا، انیسون، گل زوفاو پودینه را به نسبت مساوی نرم بکوبید بعد با مقداری عسل مخلوط کرده تا به صورت خمیری در آید . هر صبح و ظهر . شب یک قاشق غذاخوری از آن را میل فرمایید.

لعاب به دانه، تخم شنبلیله و تخم بزرک را شیرین و به تدریج میلی کنید.

گل بنفشه، عصاره ی شیرین بیان، انزروت، رازیانه، شهم حنظل، قاریقون، رازیانه، تربد مجوف، زرآوند مدحرج، فراسیون و گل زوفا همه را نرم بسایید و با کمی گلاب به صورت خمیر سفتی در آورده و قرص هایی به اندازه ی یک نخود بسازید، پس از خشک شدن هر صبح، ظهر و شب دو عدد میل فرمایید

 


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد