ادامه زندگی عادی در طی شیمی درمانی


ادامه زندگی عادی در طی شیمی درمانی

ادامه زندگی عادی در طی شیمی درمانی

  بسیاری افراد زندگی عادی خود را ادامه داده و شیمی درمانی را در کنار کار و زندگی اجتماعی خود انجام میدهند. این بستگی به میزان شیمی درمانی دارد. اگر شیمی درمانی شدید باشد، سطح انرژی بدن در طول زمان کمتر و کمتر می شود. عوارض جانبی و کاهش توان بدن بیشتر می شود، و اغلب با گذشت چند هفته بدتر هم میشود. هر چه شیمی درمانی بیشتر میشود، توان بدن کاهش بیشتری نشان میدهد، گرچه در آغاز ممکن است به چشم نیاید. به هر حال، اگر رژیم غذایی سالم و مغذی داشته و مکمل های لازم را بخورید، میتوانید از اثرات عوارض جانبی جلوگیری کرده و سطح انرژی خود را بالا ببرید. من توصیه می کنم میزان کار را در طی شیمی درمانی کمتر کرده و بیشتر بر بهبود خود متمرکز شوید. در بسیاری موارد، برنامه کاری شدید و پرتکاپو از عوامل مؤثر در بروز سرطان بوده اند. هر کسی به طور متفاوتی به شیمی درمانی پاسخ میدهد. بهتر است خودتان قضاوت کرده و ببینید با گذشت زمان چه پیش میآید. در طی این دوره خود را مقید به چیزی نکنید سعی کنید وقت بیشتری را صرف خود کنید تا بهبود سریع تر صورت پذیرد.آیا شیمی درمانی برای شما مناسب است؟ وقتی سلولهای سرطانی با مواد شیمی درمانی رودررو شوند، سعی در خلق راه هایی برای بالا بردن توانایی خود برای مقابله با آن و ادامه حیات دارند. این می تواند به مقاومت در برابر شیمی درمانی منجر شود، که به صورت مانعی در برابر موفقیت در درمان درمیاید. سلولهای سرطانی ممکن است نه تنها به برخی داروهای خاص،بلکه به موادی هم که هنوز به بدن وارد نشده اند مقاومت نشان دهند. بنابراین، در آغاز از خود در برابر دارو هستند، و در بسیاری موارد، شیمی درمانی سکوی پرتاب سرطان می شود. تأثیر شیمی درمانی تا حد زیادی بستگی به شرایط سلول های سرطانی دارد. اگرتومور کم اکسیژن باشد یا کارکرد میتوکندری های درون سلول درست نباشد. شیمی درمانی اغلب چندان مؤثر نیست. در آغاز ممکن است کاهش سریع اندازه تومور را مشاهده کنید، ولی این فقط واکنشی به تخریب ضعیف ترین سلولهای آن است، و سلولهای مقاومتر زنده مانده و خود را بازسازی کرده و آماده تشکیل مجدد شبکهٔ خود می شوند. برای کسب موفقیت، شیمی درمانی باید همه سلولهای سرطانی را بکشد، در غیر این صورت، سلولهای قوی تر ادامه حیات داده و خود را تکثیر میکنند. به علاوه شیمی درمانی موادی سمی در بدن باقی میگذارد که خود سرطانزا هستند و اگر خنثی نشوند ممکن است باعث سرطان های ثانویه و شدیدتر هم بشوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد