ادرار خونی با داروهای گیاهی درمان میشود!!


ادرار خونی با داروهای گیاهی درمان میشود!!

ادرار خونی با داروهای گیاهی درمان میشود!!

نسخه برای ادرار خونی

نسخه: این نسخه برای ادرار خونی و زخم های دستگاه کلیوی و سوزش مثانه خیلی مؤثر است. کاکنج ۵ گرم مغز بادام شیرین ۱۰ گرم بارهنگ ۱۵ گرم مغز بادام تلخ ۵ گرم گل ارمنی ۱۰ گرم عصاره شیرین بیان ۱۰ گرمکندر ۵گرمنشاسته ۲۰ گرمصمغ عربی ۵ گرمتخم کرفس ۱۵ گرمخون سیاوشان ۵ گرمکتیرا ۵ گرمهمه را نرم کوبیده روزی سه قاشق غذاخوری کفلمه نمایندنسخه مشابه دیگرگل ارمنی ۱۰ گرمصمغ عربی ۵ گرمگل مختوم ۱۰ گرمکتیرا ۵ گرمریشه مرجان ۵ گرمتخم ترشک ۱۰ گرمهمه را نرم کوبیده مثل بالا مصرف نمایند. در ادرارهای خونی مزمن یا زخم های کهنه مزمن کلیه، زراوند گرد را کوبیده با شکر آمیخته و یا صبر زرد را کوبیده با شیر تازه آمیخته مصرف نمایند. این نسخه برای سوزاک های مزمن و کهنه تجویز می شود. مغز فلوس یا با خرفه یا جوشانده برگ تازه گل خطمی و تمر هندی یا برگ گل خطمی و جو مقشر را جوشانده با شربت نیلوفر میل نمایند. یا عرق خرفه یا گلاب یا شیره چهار تخمه یا جوشانده گل خطمی و ریشه شیرین بیان اینگونه بیماران می توانند روزانه به جای آب، دوغ بز بنوشند یا شربت بنفشه با آب گل خطمی آمیخته مصرف نمایند.اگر زخم در آلت تناسلی باشد لعاب اسپرزه، لعاب به دانه، لعاب تخم خطمی، با شیره چهارتخمه، شربت بنفشه و ماء الشعیر مؤثر است.نسخه: تخم تاج خروس ۱۵ گرم قتل یا شکر ۲۰ گرم کندر ۵ گرم همه را نرم ساییده روزی چهار قاشق مرباخوری مصرف شود.نسخه: تخم گشنیز ۵ گرم گل ارمنی ۵ گرم بادیان ۱ گرمهمه را نرم کوبیده روزی چهار قاشق مرباخوری میل نمایند. این دارو علاوه بر خاصیت های فوق از بین برنده سیلان منی نیز می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد