ارتباطات اجتماعی زوجین مبتلا به بیماری ام اس


ارتباطات اجتماعی زوجین مبتلا به بیماری ام اس

ارتباطات اجتماعی زوجین مبتلا به بیماری ام اس

 

 آیا میتوانید از عهده ی مشکلات زندگی برآیید؟ تا چه حد نقش شما در زندگی زناشویی و مسئولیتهایی که در کارها دارید، غیرقابل انعطاف است؟ میتوانید مجسم کنید پدری باشید که همیشه در خانه باشد یا کارهای خانم خانه را انجام دهد؟ تا چه اندازه شوخ طبعید؟ در مواقعی که نیاز باشد می توانید در مورد مسائل دشوار صحبت کنید؟

پاسخ به سؤالاتی از این دست، این احساس را به شما منتقل می کند که چقدر در زمینه ی کار گروهی توانا هستید. مطمئناً هرچه کار گروهی بهتر باشد، زندگی خانوادگی راحت تر  خواهد دهد  نوادگی راحتتر خواهد بود  شبکه های حمایتی تان را ارزیابی کنید.

زندگی بعضی از زوج هاوسط فامیل، دوستان و همسایه ها میگذرد، درحالی که زوجهای  دیگر زندگی خودشان را می کنند و اطرافشان تقریباً خالی است. دلیلی ندارد سریعاً خود را به یک جامعه یا انجمن رساند و عضو آن شد، اما بد نیست به فکر منابع در دسترس بود تا در زمان احتیاج بتوان روی کمک آنها حساب کرد. به عنوان مثال، افراد حامی مددکار  پیدا می شوند: داخل فامیل، محیط ثوروبر، محل کار،  مسجد و یا از طریق انجمن ملی ام اسی ناحیه ای که در آن زندگی می کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد