ارزیابی مزایای تغذیه با شیر مادر


ارزیابی مزایای تغذیه با شیر مادر

ارزیابی مزایای تغذیه با شیر مادر

 

 تغذیه با شیر مادر به نوزاد شما فرمول مناسب و در مجموع غنی تری برای یک تغذیه ی مناسب می دهد:  شیر انسان می تواند سیستم ایمنی نوزاد را تقویت کرده و از بروز انواع حساسیت ها، آسم و س ندرم مرگ ناگهانی نوزادان (SIDS) پیشگیری کند.

همچنین در اولین سال زندگی نوزاد تعداد عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی را کاهش میدهد. شیر مادر شامل مواد غذایی ای است که کاملا با دستگاه گوارشی نوزاد مناسب است . شیر گاو زودهضم نیست و مواد غذایی آن بلافاصله برای نوزاد شما قابل استفاده نیست.

شیر انسان همچنین حاوی موادی است که از نوزاد در برابر عفونت ها تا زمانی که سیستم ایمنی بدن او کامل نشده محافظت می کند. این مواد به خصوص در آغوز به وفور وجود دارد که از سینه های مادر در چند روز اول بعد از تولد نوزاد ترشح می شود.

نوزادان به احتمال زیاد نسبت به شیر گاو واکنش حساسیتی نشان می دهند تا شیر مادرتغذیه با شیر مادر از نظر عاطفی اقناع کننده است. بسیاری از خانمها زمانی که به فرزند خود شیر می دهند، احساس ایجاد رابطه ی خاصی می کنند، و ازاین تجربه ی نزدیکی احساس لذت می کنند.

 شیر مادر در دسترس است. نمی توانید بدون آن از خانه بیرون بروید. هرگزمجبور نیستید چند شیشه یا قوطی شیر خشک به همراه خود ببرید.شیر مادر ارزان تر از شیر خشک و شیشه های شیر است . مجبور به گرم کردن شیر مادر نیستید، همیشه دارای حرارت مطلوب است.  شیر مادر به طریقی از بارداری جلوگیری می کند (اگرچه کاملا قابل اطمینان نیست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد