ارزیابی ها عملکرد مغز بیماران مبتلا به ام اس روانشناسان توسط عصبی


ارزیابی ها عملکرد مغز بیماران مبتلا به ام اس روانشناسان توسط عصبی

ارزیابی ها عملکرد مغز بیماران مبتلا به ام اس روانشناسان توسط عصبی

 

آگاهی از نوع انتظارات در جریان یک ارزیابی

ارزیابي شناختی مجموعهای از تستهاست (که معمولاً تحت عنوان testbattery از آن نام برده می شود و شامل عناوین نوشتاری و پازلهای متفاوتی است) که برای ارزیابی همه جانبهای عملکردهای شناختی طراحی شده است.

ارزیابی ها توسط روانشناسان عصبی همینطور بعضی از کاردرمانگرها و متخصصان گفتاردرمانی انجام میگیرد. اگرچه سه دستورالعملی که توسط این افراد جهت ارزیابی موضوع اجرا میشود، کمی با یکدیگر متفاوت است و هرکدام از تستهای جداگانهای برای این کار استفاده می کنند، همه ی آنها مایلند دریابند تغییرات شناختی چگونه و به چه مقدار بر عملکرد تان در خانه و محل کار تأثیر میگذارد.

یک ارزیابی شناختی کامل شش الی هشت ساعت طول میکشد. اما برای آنکه کمتر ایجاد خستگی کند، آن را در عرض چند روز انجام میدهند. همچنین میتوان از مجموعه ی تستهای کوتاهتری هم استفاده کرد تا لزوم انجام تستهای کامل تر مشخص شود. شاید نورولوژیستتان شما را برای انجام این تستها به یک پزشک محلی ارجاع دهد. اگر هیچ کس در ناحیه ای که در آن زندگی می کنید آشنا به ام اس نیست، میتوانید نزد یک متخصصی اعصاب ماهر در جراحی مغز بروید، زیرا بعضی از علامتها در اینجا مشابه یکدیگر است و تستهای مربوطه در واقع یکسان میباشد. ارزیابی کامل می تواند خیلی گران تمام شود؛ پس حتما راجع به قیمت آن و نحوه ی پرداخت و پوشش بیمه ای آن، قبلا سؤال کنید.

تستها به گونهای طراحی شده است که تواناییها و محدودیتهای شما را مورد بررسی قرار میدهد. ممکن است بعضی از تستها برایتان آسان و بعضی دیگر سختتر باشد ،درست شبیه تستهای درهم و برهم مربوط به امتحانات دورهی راهنمایی و در ادامه ی آن در مقطع متوسطه. همچنین  اگر دچار تغییرات شناختی شده باشید  ممکن است تستهایی که زمانی برایتان اسان بود، در حال حاضر مشکل به نظر برسد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد