ارگونومی چیست و چه کاربردهایی دارد ….؟؟


ارگونومی چیست و چه کاربردهایی دارد ….؟؟

ارگونومی چیست و چه کاربردهایی دارد ....؟؟

 در سالهای اخیر توجه خاصی به ارگونومی که به معنای بررسی و اصلاح محیط کار میباشد،صورت گرفته است. البته، ارگونومی می تواند شامل چگونگی قرارگیری وسایل کار و تمرین و تکنیک های بلند کردن اشیاء هم باشد . برای یک فیزیوتراپ لازم است که از چگونگی قرارگیری بهتر وسایل کار، آگاهی کافی داشته باشد تا بتواند توصیه های لازم را برای پیشگیری و درمان به بیماران بدهد.  مثلاً برای کار با رایانه و یک صفحه کلید و نمایشگر، بلندی نمایشگر و زاویهٔ آن باید طوری باشد که سر در حالت راست بماند و سطح چشم با بالای نمایشگر یکی باشد .بعضی از توصیه هایی که برای کار با رایانه می شود عبارتند از:- در وضعیت نشسته باید احساس راحتی کنید. بعد از هر یک تا دو ساعت استفاده از صفحه کلید باید یک استراحت کوتاه۵ -۱۰ دقیقه ای داشته باشید. - اگر برایتان مناسب است از یک چهارپایه استفاده کنید. - اگر امکان دارد سعی کنید صندلی خود را تغییر دهید طوری که محل نشستن حمل اشیا بهتر است حمل اشیاء با وسایل خاصی آن انجام گیرد. اما وقتی حمل با دست ها اجباری است،لازم است به نکات زیر توجه شود:- طراحی بسته بندی برای جای مناسب دست که اجازهٔ گرفتن خوب را بدهد.- جمع بندی وزن اشیاء، چون عضلات ممکن است در اثر جابه جایی مکرر باره ای نسبتاً سبک، خسته شوند.- حداکثر وزن توصیه شده برای جابه جایی مکرر - مؤسسات ارگونومی گوناگون مانند  دانشگاه سوری ', مؤسسه روبنز"، واحد تحقیقات اوگونومی. توصیه های زیر  را در زمینه جابه جایی و حمل بدون خطر ارائه کرده اند:۱- جابه جایی اجسام با بازوهای کشیده - ۱۰ کیلوگرم (در سن ۵۱ تا ۶۰، ۹ کیلوگرم) ۲- جابه جایی اجسام با بازوهای نزدیک تنه3- ۱۶ کیلوگرم (در سن ۵۱ تا ۶۰، ۱۲ کیلوگرم)4- ارتفاع نیمکت ها و قفسه های کار - برای برداشتن وسایل با دست، مناسبترین ارتفاع ۱ تا ۱/۲۵ متر از سطح زمین است. 5- تمرین - ممکن است فقط وقتی مؤثر باشد که با محیطی بی خطر و طراحی مناسب همراه شود تا خطر درد کمر را تشدید نکند. در طی حمل بار در حال حرکت هم نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: 6- وسیله را به طور کامل نگه دارید نه فقط با انگشتان، - پشت را عمود نگه دارید طوری که لگن و زانو خم باشد. - سر را بالا و چانه را جمع کنید تا به نگهداری پشت به شکل مستقیم کمک کند- بار را نزدیک تنه نگه دارید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد