ازبیماری هیدروسل چه میدانید…؟؟


ازبیماری هیدروسل چه میدانید…؟؟

ازبیماری هیدروسل چه میدانید...؟؟

 

هیدروسل

هیدروسل از تجمع مایع در تونیکا یا پروس واژینالیس ناشی می شود. می تواند به سرعت به دنبال آسیب موضعی، رادیوتراپی، عفونت غیراختصاصی یا سلی حاد اپیدیدیم یا ارکیت ایجاد شود. هیدروسل مزمن شایعتر بوده و علت آن نامعلوم است و مردان بالای ۴۰ سال را درگیر میکند.هیدروسل به همراه تومور بیضه نیز دیده می شود. در دوران شیرخوارگی و کودکی هیدروسل مرتبط (Communicting | hydrocele) ناشی از بازبودن پروس واژینالیس دیده می شود. بیشتر این نوع هیدروسلی، بعد از یک سالگی به طریق خود به خودی بسته میشود. ولی چنانچه آنقدر بزرگ باشد که روده در ساک بیضه وجود داشته باشد، تصحیح جراحی الزامی است. یافته های بالینی در پسر بچه ها اغلب یک توده کیستیک وجود دارد که صبحها نرم و کوچک و شبها بزرگتر و سفتتر می شود؛ این علایم نشان دهنده وجود ارتباط کوچک در زائده واژینالیس است. در بالغین تشخیص به وسیله یافتن یک توده گرد کیستیک است که حساس نیست، (مگر این که بیماری زمینه ای التهابی وجود داشته باشد) و نور را از خود عبور میدهد. در صورت شک به تشخیص سونوگرافی کمک کننده  است

درمان

تا زمانی که عوارض آن (همانند فشار به عروق تغذیه کننده بیضه که باعث آتروفی می شود) دیده نشده، نیازی به درمان فعال نیست. هیدروسل در بچه ها، چنانچه  پس از یک سالگی باقی بماند نیاز به جراحی است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد