ازداروهای ضد اسیدی (آنتی اسید)کدام یک بهتر است؟؟


ازداروهای ضد اسیدی (آنتی اسید)کدام یک بهتر است؟؟

ازداروهای ضد اسیدی (آنتی اسید)کدام یک بهتر است؟؟

داروهای ضد اسیدی (آنتی اسید)

Aluminium Hydroxide آلومینیوم هیدروکسایدشکل دارو: قرص و شربت. موارد مصرف: درمان سوزش معده، سوء هضم، ترش کردن.میزان مصرف: ۶۰۰ گرم از راه خوراکی، عوارض: یبوست، کاهش اشتها، کاهش وزن، سفید شدن مدفوع.نکات ضروری:  اثر این دارو اگر ۱ تا ۳ ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب مصرف شود بیشتر خواهد بود.  قرص را به خوبی بجوید و سوسپانسیون را هم قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.نام معروف و تجاری این دارو « آمفوژل» میباشد.Aluminium Mgآلمینیوم إم جي شکل دارو: قرص های جویدنی و سوسپانسیون.موارد مصرف: درمان نفخ و کاهش اسید معده. میزان مصرف:۱ تا ۴ قرص چهار بار در روز یا یک تا چهار قاشق از سوسپانسیون ۲۰ دقیقه تا یک ساعت بعد از غذا و هنگام خواب.عوارض : کاهش وزن، یبوست، کاهش اشتها، سفید شدن مدفوع. نکات ضروری این دارو اگر ۱ تا ۳ ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب مصرف شود تأثیر بیشتری خواهدداشت.قرص را بخوبی بجوید و سوسپانسیون را هم قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.نام تجاری: نام تجاری این دارو «مالوکس» می باشد.شکل دارو: قرص های جویدنی و سوسپانسیون.موارد مصرف: درمان نفخ و کاهش اسید معده. میزان مصرف:۱ تا ۴ قرص چهار مرتبه در روز یا ۱ تا ۴ قاشق از سوسپانسیون ۲۰ دقیقه تا یک ساعت بعد از غذا و هنگام خواب. عوارض: کاهش اشتها، سفید شدن مدفوع. نکات ضروری:  این دارو اگر ۱ تا ۳ ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب مصرف شود تأثیر بیشتری خواهد داشت.  قرص را بخوبی بجوید و سوسپانسیون را هم قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.نام تجاری: نام تجاری این دارو « ماژل» میباشدهیدرو کسید منیزیمmagnesium hydroxideشکل دارو: شربت.موارد مصرف : ضد اسید، مسهل،میزان مصرف: ۵ تا ۱۵ سی سی ۴ بار در روز. عوار ض: سردرد، تعریق، اسهال، تهوع، استفراغ، سرگیجه، ضربان نامنظم قلب. نکات ضروری: ۱. سوسپانسیون را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید. ۲. این دارو همیشهباید همراه با یک لیوان آب مصرف شود.Bismuth Subcitrateبیسموت ساب سیتراتشکل دارو: قرص ۱۲۰ میلی گرمی،موارد مصرف: پیشگیری از اسهال مسافرتی، سوءهاضمه، زخم معده، و روده و التهاب معده.میزان مصرف: روزانه چهار قرص به مدت ۲۸ روز. عوارضی: استفراغ، سیاه شدن زبان، سیاه شدن مدفوع، تهوع،نکات ضروری: اگر این دارو همراه با تتراسیکلین مصرف می شود، بهتر است با فاصله یک -ساعت از هم مصرف شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد