از آنالیز ادرار چه میدانید…؟؟


از آنالیز ادرار چه میدانید…؟؟

از آنالیز ادرار چه میدانید...؟؟

 

آنالیز ادرار

 A) پروتئینوری در صورت پروتئینوری قابل توجه (+ ۲ تا + ۴)، باید به بیماری های داخلی کلیه مشکوک شد. پروتئینوری همواره باید با وزن مخصوص ادرار بررسی شود، چراکه پروتئینوری +۱ در ادرار بسیار رقیق، میتواند نشان دهنده دفع قابل توجه پروتئین باشد. پروتئینوری قابل توجه، در بیماریهای کلیوی مثل دیابت و لوپس دیده میشود، نفریت اینترسیسیل، کلیه های پلیکیستیک و سایر اختلالات توبولی، با پروتئینوری قابل ملاحظه ای همراه نیستند.B)گلبول قرمزوقتی که cast گلبول قرمز وجود ندارد، هماتوری میکروسکوپیک می تواند هم نشان دهنده منشا گلومرولی و هم، نشان دهنده منشا آن از سایر قسمت های دستگاه ادراری باشد، در صورتی که وجود cast به معنای منشا توبولی می باشد. مطالعات میکروسکوپیک ادراری ممکن است تغییرات دیسمورفیک را در گلبولهای قرمز ادرار، دربیماران مبتلا به بیماری پارانشیمال کلیه، نشان دهد.cast (C چربی و اجسام چربی بیضی (oval Fat Bodies)سلول های توبولار که تغییرات چربی را نشان می دهند، در بیماری های دژنراتیو کلیه نظیر نفروز، گلومرولونفریت، بیماری اتو ایمون و آمیلوئیدوز و آسیب ناشی از شمومی نظیر جیوه وجود دارند.D) یافته های دیگر وجود عناصر شیمیایی غیرطبیعی ادراری، ممکن است تنها نشانه اختلال متابولیک گرفتار کننده کلیه باشد، همانند دیابت قندی، آمینواسیدوری (سیستینوری)، اگزالوری، نقرس، هایپر پاراتیروئیدیسم، هموگلوبینوری و میوگلوبینوری

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد