از آهن موجود در بدن چه مقدار اطلاع دارید…؟؟


از آهن موجود در بدن چه مقدار اطلاع دارید…؟؟

از آهن موجود در بدن چه مقدار اطلاع دارید...؟؟

 

آهن

ماده رنگی خون آدمی از یک اتم آهن و مشتقات پورین و ماده رنگی گیاهان از یک اتم منیزیم و مشتقات پورین ساخته شده است. این همه عظمت در بدن آدمی و در گیاهان به علت جابجایی یک اتم است. این یکی دارای خون قرمز و آن دیگری دارای خون سبز، این توان و قدرت مربوط به آفرینش است که با جابجایی یک اتم این همه دگرگونی ها را بوجود آورده است.... فانما یقول له کن فیکون: خداوند چون ارادهٔ خلقت چیزی کند به محش اینکه گفت بشو، می شود - قسمتی از آیه ۳۴ سوره مریم.در هر ثانیه تقریبا یک میلیون گلبول قرمز در مغز انسان ساخته می شود در هر میلی متر مکعب خون ۵ میلیون گلبول قرمز وجود دارد. هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز خون با اکسیژن ترکیب می شود و اهمیت حیات از اینجا شروع میگردد. اگر تعداد گلبولهای قرمز خون که در یک میلیمتر مکعب وجود دارد. کمتر از ۴ میلیون و مقدار هموگلوبین خون از ۱۲ گرم کمتر شود، به آن کم خونی گفته می شود. کمخونی بین زنان و دختران و کودکان از نوع کمبود اهن بیشتر از انواع دیگر است. در کم خونی مربوط به کمبود آهن، تعداد گلبولهای قرمز خون ممکن است کم نباشد ولی هموگلوبین کم باشد. و خون اندکی بی رنگ میگردد که اگر چنین شد، اکسیژن گیری دچار اختلال می شود، که علائمی از قبیل ، ضعف، سرگیجه، تنگی نفسری هنگام کار و حرکت، تندشدن ضربان قلب و تپش قلب و خستگی مفرط را به دنبال خواهد داشت و کم کم ناخنها خط دار و شیاردرا می شوند. و خطوط برجسته ای روی آنها دیده میشود. این بیماران غالبارنگ پریده و کم حوصله هستند. زیرا اکسیژن به مغزشان کمتر میرسد. اینان خسته ، فراموش کار و کم حافظه می شوند.

رابطه آهن و کم خونی

علت اصلی کم خونی از کمبود آهن را به علت تصفیه انواع آردها و غلات و گندم میدانند. که آسیابهای برقی، کودهای شیمیایی و کارخانه های قند سازی این بار گران را بر دوش مردم این زمان گذارده است. 

درمان کم خونی و فقدان آهن

مهمترین منبع آهن مخمر آب جو و جوانه گندم و ملاس سیاه است که ملاس سیاه در شیر به خوبی حل می شود. رژیم غذایی معمولاً نمی تواند رفع کم خونی از فقدان * | جذب مواد غذایی، مقداری آهن دفع میشود (از راه مدفوع) لذا باید غذاها سرشار از پروتئین و ویتامین B و ویتامین E باشد.رژیمهای غذایی که آهن را بهتر به بدن میرسانند عبارتند از: جگر، دل، قلوه، زردآلو، تخم مرغ،آهنی که در برگهای سبز وجود دارد، اغلب غیر قابل جذب است و هر چه بافت والیاف گیاهی نرمتر باشد.آهن آن بهتر جذب میشود.

آهن مواد غذایی در چه شرایطی جذب خون می شود ؟

وقتی مواد غذایی وارد معده می شود. آهن آن در مجاورت اسید کلریدریک باید جذب خون شود . اگر اسید کلریدریک نباشد. آهن به خوبی جذب نمی شود.متأسفانه افراد کمخون، خود دارای اسیدکلریدریک کمتری هستند که این مزید بر علت است، زیرا این علت به کم خونی می افزاید. در کم خونی ها موقعی آهن جذب می شود که اسید کلریدریک پا به پای آن وارد روده شود. اگر حدس کمبود اسید کلریدریک داده میشود، باید همزمان با آهن، مواد غذایی اسید دار تجویز شود، تا آهن بتواند جذب گردد.مواد غذایی حاوی اسید عبارتند از:دوغ، ماست، میوه های ترش، آب میوه جات، شیر و شکر به جذب آهن کمک میکنند. زیرا قند موجود در شیر (لاکتوز) در مجاورت روده ها بوسیله باکتر یهای روده به اسیدلاکتیک تبدیل می شود. در افرادی که به زخم معده و اثنی عشر مبتلا هستند، و داروهای قلیایی ضد اسید مصرف میکنند. جذب آهن آنها دچار اختلال می شود. چون نمک های آهن ویتامین E موجود در غذا را از بین می برند. از این جهت زمانی که لازم باشد که از این املاح مصرف شود، باید موادی که ویتامین E دارند، حدود هشت ساعت بعد از غذا و مواد آهن دار با فاصله کمتر بعد از غذا مصرف نمایند که در جگر، مخمر آب جو، جوانه گندم، تخم مرغ بیشتر یافت می شود. در زمان سلامتی مقداری آهن در کبد و مغز استخوان ذخیره می شود.درزمان کم خونی اول از این ذخایر برداشت می شود. پس از تمام شدن این ذخایر کمخونی شروع می شود. هر غذایی که از جهت پروتئین و ویتامینهای گروه Bغنی باشد، از نظر آهن کامل است. اکثراً یک برنامه صحیح غذایی که سرشار از ویتامین B۶ و ویتامین E و پروتئین کامل باشد می تواند کم خونی را جبران کند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد