از اثرات درازمدت قرص  روهیپنول بدانید ….؟؟


 از اثرات درازمدت قرص  روهیپنول بدانید ….؟؟

 از اثرات درازمدت قرص  روهیپنول بدانید ....؟؟

  اگر روهیپنول به طور منظم و به مدت طولانی مصرف شود، میتواند وابستگی روانی و جسمانی ایجاد کند. فرد احساس می کند نیاز به مصرف هر چه بیشتر این ماده را دارد تا همان تأثیر اولیه را به جای بگذار که با مصرف مقادیر کم به دست می آورد. دستگاه عصبی مرکزی به رو هیپنول عادت می کند. بنابراین، وقتی فرد بخواهد مصرف آن را متوقف کند، دچار علائم ترک میشود، که برخی از آنها خطرناکند. مصرف کننده ممکن است دچار علائم زیر شوند :
  • سر درد
  • درد ماهیچه ای
  • تنش
  • گیجی
  • تحریک پذیری
  • اضطراب شدید
  • کرخی و گزگز دست ها، پاها و انگشتان دست و پا
  • هذیان
  • توهم
  • تشنج
حتی یک هفته پس از توقف مصرف روهیپنول، فرد ممکن است دچار حمله  صرع یا شوک شود. و در موارد نادر، ممکن است در اثر درستکار نکردن قلب و شش ها بمیرد. به خاطر خطرات ناشی از ترک، توقف مصرف روهیپنول باید زیر نظر مراقبت های پزشکی انجام گیرد.

مکانیسم اثر

این دارو به آسانی از طریق دستگاه گوارش جذب می شود. حدود 80-77% باند پروتئینی پلاسمائی دارد. بطور وسیعی در کبد متابولیزه می شود و عمدتاً از طریق ادرار بشکل متابولیتهای خود دفع می شود.متابولیتهای اصلی آن 7 آمینوفلونیترازپام و N دسمتیل فلونیترازپام است که دومی از نظر فارماکولوژیکی فعال است. نیمه عمر حذفی آن بین 35-16 ساعت است. این دارو از جفت رد شده و در شیر مادر نیز پخش می شود.

هشدارها

همانند دیازپام است .عوارض جانبي همانند دیازپام است.تداخل دارویی همانند دیازپام.

مقدار مصرف روهیپنول

دوز معمول برای بیخوابی 1-5/0 میلی گرم از طریق خوراکی هنگام شب است و در صورت لزوم تا بیش از 2 میلی گرم نیز افزایش می یابد. در افراد مسن و ناتوان دوز شروع اولیه نبایستی از 5/0 میلی گرم هنگام شب تجاوز کند.یک دوز 2-1 میلی گرم (30-15میکروگرم به ازای هر کیلوگرم) بشکل عضلانی یا از طریق خوراکی قبل از اعمال جراحی و یا بشکل تزریق وریدی آهسته برای القای بیهوشی بکار می رود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد