previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

از اثرات روهیپنول چه میدانید؟!


از اثرات روهیپنول چه میدانید؟!

از اثرات روهیپنول چه میدانید؟!

اثرات روهیپنول

اثرات کوتاه مدت

رو هیپنول با تحریک گیرنده هایی در مغز عمل میکند که به طور طبیعی ماده  انتقال دهنده  عصبی GABA به آن متصل می شود. وقتی GABA به این گیرنده ها متصل شود، سلول های عصبی نحاموشر شده و فعالیت مغز کاهش مییابد. رو هیپنول اثرات کوتاه مدت زیادی دارد. مصرف کننده ممکن است دچار افتادگی پلک، گفتار آهسته و گنگ، گیجی و سرگیجه، آبریزش و قرمزی چشم ها، … ضعف حافظه شود.

جوانان معمولاً این ماده را در محافل و کلوب ها مصرف می کنند، چون احساس سرخوشی یا مستی شبیه به مصرف الکل ایجاد می کند. برخی دیگر هم رو هیپنول را به این خاطر مصرف می کنند که اشتها و نیز تمایل جنسی را بیشتر میکند. به رغم این که رو هیپنول یک آرام بخش است، میتواند مصرف کننده را به جای آرام کردن، هیجانزده یا پرخاشگر، یا حتی خشن کند. ولی آرامش بسیار بیشتر، و اغلب بسیار شدید است. تنفسی و ضربان قلب مصرف کننده ممکن است تا حد خطرناکی پایین بیاید.

مصرف کننده  رو هیپنول ممکن است حتی دچار حمله ی صرع شود یا به اغما فرورود، که میتواند منجر به مرگ شود. این اثراتمخصوصاً وقتی روی می دهند که این ماده با الکل مخلوط شود، که اعمال بدن را گند میکند. تأثیر بیش از حد رو هیپنول وقتی همراه با الکل یا آرام بخش های دیگر مصرف شود شایع است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد