از احتلام در شب چه میدانید؟!


از احتلام در شب چه میدانید؟!

از احتلام در شب چه میدانید؟!

احتلام در شب

عوامل ایجاد یا تشدیدکننده: بیش فعال اعصاب سمپاتیک، دیدن صحنه های تحریک کننده، لباس زیر تنگ، دمر خوابیدن، خوابیدن بر اشک نرم، کباب دنبلان (به مقدار زیاد) خرما، ارده، شیره، ادویه، گرمی (خوراکی های تند و شیرین)، سیر، پیاز، عسل (به مقدار زیاد)، خاویار، قارچ، گوشت (به مقدار زیاد)، پسته، بادام، بادام هندی، فندق، گردو درمان: خوراکی های دارای طبع سرد (ترش و بیمزه)، اهداء خون سالی یک بار)، یک لیوان شیر + یک قرص مخمر آبجو، با غذا پونه مصرف کنید، حمام خنک (یا ولرم) پیش از خواب و بستن کمر (به نرمی و طاق باز خوابیدن  وهنگام شب غذا های سبک میل کردن می توانذد موثر باشد.فراوانی وقوع نعوظ به هنگام خواب از عواملی است که امکان تحریک و انزال را در خواب بیشتر می کند. رویاهای شبانه و میل جنسی حاصل از آن در دختران نقش عمده ای ندارد. حداکثر میزان احتلام در پسران ۲۱ سالگی است. آغاز این پدیده ی فیزیولوژیک تقریبا با آغاز بلوغ همزمان است. اما گاه تا یکی دو سال پس از آغاز بلوغ این پدیده روی نمی دهد. وقوع احتلام های شبانه در تمامی افراد قطعی نیست چنانکه در نیمه دوم دوران بلوغ فقط ۷۰ درصد پسران و ۱۰ درصد دختران به ارگاسم های شبانه خود اشاره می کنند. قاعدتا هرچه دیگر راه های تخلیه جنسی فرد کمتر باشد، احتمال وقوع رویاهای لذت بخش شبانه بیشتر است ولی برخی اشاره کرده اند که میزان رویاها و ارگاسم های شبانه، بویژه در خانم ها، به نزدیکی و سایر راه های تخلیه جنسی بستگی ندارد. وقوع ارگاسم های شبانه گاه در بعضی خانم ها در پس و پیش قاعدگی، که همزمان با افزایش تحریک پذیری زن است، فراوانتر می شود. گرچه گروهی معتقدند که احتلام های شبانه هنگامی رخ می دهد که پروستات و کیسه های منی پر شده باشد و با امواج تحریکی همزمان با نعوظ، با مکانیسم های پیشرفته سبب تخلیه آن ها گردد، اما بسیار دیده می شود که فردی در چند شب پی در پی و حتی هرشب چندبار (به ندرت بیش از دوبار) محتلم می گردد. انزال در خواب غالبا با لذت همراه است و ممکن است از نظر میزان لذت تفاوتی چندان با نزدیکی به هنگام بیداری نداشته باشد، اما گاه شخصی لذتی درک نمی کند و فقط صبحگاهان، به هنگام برخاستن از بستر، چسبندگی جامه زیرین و رختخواب را ملاحظه می کند. آدمی خواب های جنسی فراوان می بیند و بررسی های تازه نشان می دهد که پس از رویاهای مربوط به مشاجرت بین دو نفر، رویاهای جنسی، فراوانترین رویاهای انسان است. بررسی محتوای رویاها در تفسیر برخی حالات بیمار گونه جنسی و روانی بسیار کمک کننده است. همیشه رویاهای جنسی به فرجام لذت بخش خود نمی رسد و به سبب گوناگون زنجیره تسلسل آن پاره می شود و مثلا نزدیکی با یک دختر به سبب ظهور ناگهانی پدر یا مادر و دیگران در محتوی رویای آدمی، گسسته می شود و به ارگاسم و انزال نمی انجامد (رویای ناکامل) گاه با آنکه اوج لذت جنسی رخ می دهد اما انزال پیش نمی آید و به اصطلاح شلوار خیس نمی شود (رویای کامل خشک) و گاه اوج لذت جنسی و انزال هردو حادث می شود (رویای کامل و مرطوب) اینکه احتلام های مکرر بعدها به انزال زودرس و ناتوانی جنسی و امثال آن می انجامد نادرست است. سبب زیادی احتلام در نوجوانان و بالغان به خوبی شناخته نشده است ولی بطور کلی این پدیده را در کسانی که آرامش روانی ندارند و هیجانات و اضطراب هایشان زیاد است بسیار دیده اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد